Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PISA 2009 Okuma Testi Maddelerinin Yanlılığı Üzerine Bir Çalışma

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2014 (Other Refereed National Journals)

Bir İngilizce Yeterlilik Testinin Geçerliliği ve Güvenirliği

Çağdaş Eğitim Akademik, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings