Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Stomalı Bireylerde Hassas Bir Konu: Mahremiyet

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.8-15, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Cerrahiye Bağlı Basınç Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Düzeyi

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.173-179, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kolorektal Kanser Cerrahisi Sonrası Önemli Bir Sorun: Fekal İnkontinans

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.36-43, 2020 (Other Refereed National Journals)

YOİHD Etkinlikleri: Basınç Ülserini Durduralım

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

stoma kapatılması sonrasındaki sorunları biliyor muyuz?

kolon ve rektum hastalıkları dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Stomalı Bireylerde Mahremiyet: Hassas Bir Konu

Kolon ve rektum Hastalıkları Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yanık Ünitesine Başvuran Olguların İncelenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tututmu

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

ERAS PROTOKOLLERİ ÇERÇEVESİNDE KOLOREKTAL CERRAHİSİ GEÇİRECEK OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SÜRECİ

XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi ve X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 April 2019

Stomalı Bireylerin Bedenlerine Yönelik Kendilerinin ve Eşlerinin Algılarının Belirlenmesi

X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 April 2019

Ameliyat Öncesi Açlığın Yansımaları: Hemşire Gözünden Klinik İzlenimler

X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 April 2019

Kolorektal Cerrahi Sonrası Önemli Bir Sorun: Fekal İnkontinans

X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 April 2019

TEKNOLOJİNİN BİR YANSIMASI: MOBİL SAĞLIK

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ1. Uluslararası sağlık bilimleri ve yaşam kongresi, 2 - 05 May 2018

AMELİYATHANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN CERRAHİYE BAĞLI BASINÇ ÜLSERLERİNE İLİŞKİNBİLGİ DÜZEYİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.548

stoma kapatılması sonrasındaki sorunları biliyormuyuz?

16.türk kolon ve rektum cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017, vol.1

stoma kapatılmasındaki sorunları biliyor muyuz?

16. türk kolon ve rektum cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017

Stomalı Bireylerde Mahremiyet: Hassas Bir Konu

IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017

YOİHD Etkinlikleri: Basınç Ülserini Durduralım

IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017

Books & Book Chapters

Bakım Vericilere Yönelik Stoma Bakımı

in: Uzun Dönem Hasta Bakım El Kitabı, Koç Orhan, Tuncel Mine, Aksakal Hurişah, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.103-130, 2019

Bakım Vericilere Yönelik Basınç Ülseri

in: Uzun Dönem Hasta Bakım El Kitabı, Koç Orhan, Tuncel Mine, Aksakal Hurişah, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.85-101, 2019