Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of ethnocentric tendency on consumers' perception of product attitudes for foreign and domestic products

Cross Cultural Management-An International Journal, no.174, pp.393-406, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

COVİD-19 SÜRECİNİN ORTAK TÜKETİME YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.403-426, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Ekosistemimizin Stratejik Analizi

Yeni Türkiye Dergisi, no.89, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Consumers Innovation Perception on the Internet Usage Behaviors

International Journal of Innovation Science, vol.8, no.2, pp.100-112, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Assessing Organizational Readiness For Innovation An Exploratory Study On Organizational Characteristics Of Innovativeness

International Journal of Innovation and Technology Management, vol.10, no.4, pp.1-26, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Yeniliğin Pazarlama Yeniliğine Etkisi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, pp.27-50, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

The Impact of Environmental Uncertainty Dimensions on Organizational Innovativeness An Empirical Study on SMEs

International Journal of Innovation and Technology Management, vol.16, no.2, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Investigating the effects of self efficacy on innovativeness and the moderating impact of cultural dimensions

Journal of International Business and Cultural Studies, vol.4, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Promosyonel Fiyat Sunumlarının Tüketicilerin Ürün Tercihleri Üzerine Etkisi

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.71-82, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Yönetimi Pazar Odaklılık ve Pazarlama Yeniliği İlişkisi Mobilya Sektöründe Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.6, no.1, pp.31-70, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İnovasyon Yönetimi İnovasyon Nedir Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır

Ankara Sanayi Odası Dergisi, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Customer Participation in the Services Process A Model and Research Proposition

International Journal of Services and Operations Management, vol.6, no.1, pp.17-37, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Dimensions of Service Quality in Grocery Retailing A Case from Turkey

Management Research News, vol.33, pp.413-422, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

KOBİ lerin Yenilik İnovasyon Paradoksu

KOBİ dostu Aylık Aktüel Ekonomi Dergisi: Eskişehirce, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

İşletmelerde Yenilikçilik ve Yenilik Yönetimi

Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

The Effect of the Perception of Retail Innovation By Customer on Satisfaction and Behavioral Intentions An Emprical Study

Journal of Global Strategic Management, vol.1, no.3, pp.146-157, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Yeniliğin Önemi ve Günümüz Yenilik Sistemlerinin Temel Dinamikleri

Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Müşteri Değer Algıları Üzerine Bir Çalışma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.111-130, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Müşteri Değeri ve Tatmininin Satın Alım Sonrası Gelecek Eğilimlere Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.25-43, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Yenilikleri Benimseme Eğilimleri Üzerinde Kişisel Değerlerin Etkisi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.241-261, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Pazarlama Ahlâkının Pazar Bilgisiyle İlişkisi ve Pazarlama Performansına Etkisi Pazarlama Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.27, pp.95-102, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.25, no.1, pp.239-257, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Pazarlama Yöneticileri için Yeni Bir Fırsat Sanal Topluluklar

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.8, no.1, pp.24-30, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Müşteri Mahremiyeti ve Müşterilerin Mahremiyet İlgisini Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisİ, vol.16, no.51, pp.13-24, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Kola Markası Kişiliklerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.15-31, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Alıcı Satıcı İlişkilerinde Uzun Dönemli Eğilime Stratejik Bir Yaklaşım

Pazarlama Dünyası, vol.17, pp.44-50, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Pazar Yönlülük ve Firma Performansına Etkisi

Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, vol.5, no.5, pp.11-19, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Çevresel Belirsizliklere Karşı Rekabet Avantajı Yakalamada Stratejik Esnekliğin Rolü ve Firma Performansına Etkileri

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-20, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Sürecinde Ortak Tüketime Yönelik Tutum

25. Pazarlama Kongresi, Ankara, Turkey, 30 June - 02 July 2021 Sustainable Development

Promosyonel Fiyat Çerçevelerinin Tüketici Satınalma Kararlarına Etkisi

15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Turkey, 26 October 2009 - 29 October 2010

KOBİ ler için Yenilik Problemleri ve Çözüm Önerileri

IV. KOBİ’ler ve Girişim Zirvesi, Turkey, 01 May 2010

Yeni Girişimciler için Yenilik Yaratma Yolları

Globalleşen Dünya da Girişimcinin Yeri Paneli, Turkey, 08 April 2010

KOBİ ler ve Yenilik

2. KOBİ Zirvesi, Turkey, 01 April 2008

Türkiye Pazarlama Akademisi Biz Kimiz Ne Yapıyoruz

12.Ulusal Pazarlama Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2007

Exploring the Relationships Among Knowledge Mangement Innovation and Performance

3rd International Conference on Business, Management and Economics, 1 - 03 October 2007

Online Alışveriş Yapma ve Yapmama Motiflerinin Belirlenmesi

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, 28 - 29 June 2007

İşletme Öğrencilerinin Pazarlama Eğitimini Algılamas

5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Turkey, 16 - 18 November 2000

A Study on Hedonic and Utilitarian Values and Time Pressure on Shopping in Turkey

17th Annual Conference of The International Academy of Business Disciplines, 1 - 03 June 2005

İşletmelerin Pazarlama Uygulamalarının Tüketicilerce Ahlâki Açıdan Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, 17 - 19 September 2003

Lüks Markaların Tüketiciyi Etkileyen Yönleri

4. Pazarlama Kongresi, Turkey, 18 - 20 November 1999

Belediyelerde Hizmet Anlayışı ve Stratejik Yönetime Geçiş

Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, Turkey, 21 - 22 October 1999

Books & Book Chapters

İnovasyon Nedir Ne Değildir?

in: Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik, İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler, İşletme için İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları, İnovasyon Ekosisteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi, UZKURT CEVAHİR, ÖNDER GÖKHAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.39-55, 2020

İşletme İçin İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları

in: Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik, UZKURT CEVAHİR, ÖNDER GÖKHAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.71-83, 2020

İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler

in: Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik, UZKURT CEVAHİR, ÖNDER GÖKHAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.57-69, 2020

İnovasyon Ekosisteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi

in: Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik, UZKURT CEVAHİR, ÖNDER GÖKHAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.85-100, 2020

Yenilik Yönetimi

in: KOSGEB Girişimcilik El Kitabı, Prof.Dr.Bayram Zafer ERDOĞAN, Editor, KOSGEB, Ankara, 2019

Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü

in: Yenilik Yönetimi, UZKURT CEVAHİR, DEMİRCİ AHMET EMRE, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, pp.64-80, 2012

İşletmlerde Yeniliği Belirleyen Faktörler ve Uygulamalar

in: Yenilik Yönetimi, UZKURT CEVAHİR, DEMİRCİ AHMET EMRE, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, pp.82-99, 2012