Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Ankara Yildirim Beyazit University, İşletme Fakültesi, İşletme

 • 2015 - 2016 Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

 • 2011 - 2012 Associate Professor

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2009 - 2011 Associate Professor

  Eskisehir Osmangazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2009 - 2010 Associate Professor

  Alliant International University, Marshall Goldsmith School Of Management, Business Management

 • 2003 - 2009 Assistant Professor

  Eskisehir Osmangazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2000 - 2003 Research Assistant

  Eskisehir Osmangazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1996 - 2000 Research Assistant

  Kirikkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

Managerial Experience

 • 2021 - 2022 Head of Department

  Ankara Yildirim Beyazit University, İşletme Fakültesi, İşletme

 • 2021 - 2022 University Executive Board Member

  Ankara Yildirim Beyazit University, Rektörlük Merkezi

 • 2021 - 2022 Vice Rector

  Ankara Yildirim Beyazit University, Rektörlük Merkezi, -

 • 2021 - 2022 Member of the Senate

  Ankara Yildirim Beyazit University, Rektörlük Merkezi, -

Non Academic Experience

 • 2022 - Continues Yürütme Kurulu Üyesi

  Public Corporation, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) , Yürütme Kurulu

 • 2022 - Continues Başkan Vekili

  Public Corporation, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Başkan Vekili

 • 2021 - 2022 Projeler Koordinatörü

  University, Rekabet Ve İnovasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Koordinatör

 • 2017 - 2021 Başkan

  Public Corporation, KOSGEB, Başkanlık

 • 2017 - 2021 Başkan Vekili

  Other Public Institution, Kredi Garanti Fonu (KGF) , Kredi Garanti Fonu (KGF)

 • 2017 - 2021 Kurul Üyesi

  Other Public Institution, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyesi , Kredi Garanti Fonu (KGF)

 • 2015 - 2018 Müsteşar Yardımcısı

  Ministry, Müsteşarlık

 • 2015 - 2018 Kurul Üyesi

  Ministry, Enerji Bakanlığı , Enerji Verimliliği Kurulu

 • 2014 - 2018 Kurul Üyesi

  TUBITAK, TÜBİTAK, -

 • 2013 - 2018 Kurul Üyesi

  Ministry, Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi, Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi

 • 2012 - 2015 Genel Müdür

  Ministry, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

Courses

 • Postgraduate YENİLİK YÖNETİMİ

 • Postgraduate GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ

 • Postgraduate INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT

 • Postgraduate GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNETİMİ

 • Postgraduate GİRİŞİMCİLİK

 • Postgraduate ENTREPRENEURSHIP

Advising Theses