Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Doctorate

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Siyaset Anabilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Kriz dönemlerinde pazar yönlülük ve stratejik esnekliğin firma performansına etkileri / In Crises times the effects of market orientation and strategic flexibility on firm performance

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration

 • 1997 Postgraduate

  Ücretlerin işgücü verimliliğine etkisi / The Effect of wages on the productivity of labour

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English