Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role Of Surgical Closure Position In Total Knee Arthroplasty Flexion Vs. Extension. A Randomized Prospective Study

19th European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Congress, Barselona, Spain, 30 May - 01 June 2018

A Radiographic Dye Method For Intraoperative Evaluation Of Syndesmotic Injuries

19th European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Congress, Barselona, Spain, 30 May - 01 June 2018

Rotator manşet yırtıklarında subakromial bölgenin hacimsel analizi

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.1-255

Chertsey testinin ayak bileği sindesmoz yaralanmalarının intraoperatif tanısında etkinliği

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.1-255

Patellar tendon rüptürlerinde tamir ve augmentasyon tekniklerininbiyomekanik karşılaştırılması

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.1-255

Artroskopik becerileri artırmada bilgisayar yardımlı simülasyon eğitimi

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.1-255

Volumetric Analysis Of Subacromial Space In Rotator Cuff Tears

18th EFORT (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, Viyana, Austria, 31 May - 02 June 2017, pp.1-283

Sagittal Patellar Tilt: A New Concept In Patellofemoral Pain Syndrome Etiopathogenesis

18th EFORT (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, Viyana, Austria, 31 May - 02 June 2017, pp.1-283

The Sagittal Plane Patellofemoral Alignment In Patients With And Without Chondromalacia Patella

18th EFORT(The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, Viyana, Austria, 31 May - 02 June 2017, pp.1-283

SİNDESMOS BAĞ YARALANMALARI

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 30 October 2016

Use of the smartphone for end vertebra selection in scoliosis

The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) CONGRESS, 1 - 03 June 2016

COMPARISON OF DISTAL PATELLA FRACTURE FIXATION TECHNICHS A BIOMECHANICHAL STUDY

The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) CONGRESS, 1 - 03 June 2016

ÖÇB Cerrahisinde tekniğimin detaylarıTüneller AM portaller

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Evre 2 3 halluks rigidus hastalarının yüzey değiş rme artroplas si ile tedavisi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 - 01 October 2015

Books & Book Chapters

Miller Ortopedi

Güneş Yayınevi, Ankara, 2019

Medial Açık Kama Osteotomisi, Tek Planda - Kamalı Plaklarla

in: Diz Çevresi Osteotomileri, Esenkaya İrfan, Özenci Merter, Kocabey Yavuz, Bombacı hasan, Köse Özkan, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.99-103, 2018

Alt ekstremite kırıklarında patellofemoral sorunlar

in: Patellofemoral Hastalıklar, Özkan İ, Aydoğdu S, Yercan H, Esenkaya İ, Özenci M,, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.255-264, 2016

Menisküs yırtıklarının sınıflaması ve artroskopik görüntüleme

in: Menisküs, , Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.43-50, 2016

Rotator manşet sorunları, subakromiyal dekompresyon hastalığı ve yırtıkların onarım teknikleri

in: Artroskopik Cerrahi Güncel Bilgiler ve Teknikler, Doral MN, Aşık M, Akseki D, Müezzinoğlu S, Özsoy H, Editor, İstanbul Tıp Yayınevi, İstanbul, pp.229-238, 2016

Anterolateral Ligament

in: Diz Eklemi Bağ ve Tendon Sorunları, Taşer Ö, Mahiroğulları M, Karahan M, Taşkıran E, Bal E., Editor, İstanbul Tıp Yayınevleri, İstanbul, pp.255-260, 2016

Bölüm 4: Tekrarlayan posterior omuz instabilitelerinin tedavisi

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3085-3099, 2015

Bölüm 22: Eklem içi skapula kırıklarında açık redüksiyon ve intrnal tespit

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, , Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3249-3255, 2015

Bölüm 7: Humerusda kemik kaybı ile beraber olan glenohumeral instabilitenin tedavisi

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3116-3123, 2015

Bölüm 5: Kemik Kaybı ile beraber instabilitede Laterjet Procedürü

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, Güneş tıp kitabevi, pp.3107-3115, 2015

Bölüm 22: Eklemi ilgilendirmeyen skapula kırıklarında açık redüksiyon ve internal tespit

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, , Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3243-3248, 2015

Bölüm 3: Bankart tamiri ve inferior kapsüler yerdeğiştirme

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3073-3084, 2015

Metrics

Publication

93

Citation (Scopus)

388

H-Index (Scopus)

10

Project

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals