Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Investigation of the effect of ghrelin on bone fracture healing in rats

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Subacromial space volume in patients with rotator cuff tear: The effect of surgical repair.

Acta orthopaedica et traumatologica turcica, vol.52, no.6, pp.419-422, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

A Radiographic Dye Method for Intraoperative Evaluation of Syndesmotic Injuries.

Foot & ankle international, vol.38, no.12, pp.1380-1386, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Sagittal plane tilting deformity of the patellofemoral joint: a new concept in patients with chondromalacia patella

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, vol.25, no.10, pp.3038-3045, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Use of the smartphone for end vertebra selection in scoliosis.

Acta orthopaedica et traumatologica turcica, vol.51, pp.146-149, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

The effects of the sagittal plane malpositioning of the patella and concomitant quadriceps hypotrophy on the patellofemoral joint: a finite element analysis.

Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, vol.24, pp.903-8, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Effect of surgical closing in total knee arthroplasty at flexion or extension: a prospective, randomized study.

Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, vol.22, pp.3067-73, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

The patellofemoral kinematics in patients with untreated developmental dislocation of the hip suffering from patellofemoral pain.

Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, vol.20, pp.2337-47, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Plasma vascular endothelial growth factor levels are similar in subjects with and without osteoporosis.

Eklem hastaliklari ve cerrahisi = Joint diseases & related surgery, vol.21, pp.91-7, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

The relationship between serum adiponectin level and anthropometry, bone mass, osteoporotic fracture risk in postmenopausal women.

Eklem hastaliklari ve cerrahisi = Joint diseases & related surgery, vol.20, pp.78-84, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Intrathoracic humeral head fracture-dislocation: is removal of the humeral head necessary?

The Annals of thoracic surgery, vol.84, pp.1371-2, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Treatment of unstable thoracolumbar junction burst fractures with short- or long-segment posterior fixation in magerl type a fractures.

European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, vol.16, pp.1145-55, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[Flexible intramedullary nailing of children].

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, vol.13, pp.115-21, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[The role of functional bracing in the treatment of humeral shaft fractures].

Acta orthopaedica et traumatologica turcica, vol.41, pp.15-20, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[Capsuloperiosteal flap application for the stabilization of chevron osteotomy].

Acta orthopaedica et traumatologica turcica, vol.40, pp.151-7, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[The efficacy of non-operative treatment of burst fractures of the thoracolumbar vertebrae].

Acta orthopaedica et traumatologica turcica, vol.38, pp.16-22, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[The results of acetabular shelf procedures in Legg-Calve-Perthes disease].

Acta orthopaedica et traumatologica turcica, vol.37, pp.138-43, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Biomechanical comparison of repair and augmentation techniques in patellar tendon ruptures

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.51, no.1, pp.33-39, 2018 (Other Refereed National Journals)

Artroskopik Becerileri Artırmada Bilgisayar Yardımlı Simulasyon Eğitimi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.50, no.3, pp.108-112, 2017 (Other Refereed National Journals)

Acetabular components with or without screws in total hip arthroplasty.

World journal of orthopedics, vol.8, pp.705-709, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

HALLUKS RİJİDUS TEDAVİSİNDE YÜZEY DEĞİŞTİRME ARTROPLASTİSİ KISA DÖNEM SONUÇLAR

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

TAMİR EDİLEMEYEN ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDABALON UYGULAMALARIMIZIN SONUÇLARI

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Med. J. Ankara Tr. Res. Hosp.), 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Therapeutic Potential of Olive Leaf Polyphenols (ZeyEX®) in Human Osteoarthritic Chondrocytes In Vitro.

The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants., 24 - 26 April 2019

The Role Of Surgical Closure Position In Total Knee Arthroplasty Flexion Vs. Extension. A Randomized Prospective Study

19th European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Congress, Barselona, Spain, 30 May - 01 June 2018

A Radiographic Dye Method For Intraoperative Evaluation Of Syndesmotic Injuries

19th European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Congress, Barselona, Spain, 30 May - 01 June 2018

Rotator manşet yırtıklarında subakromial bölgenin hacimsel analizi

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.1-255

Chertsey testinin ayak bileği sindesmoz yaralanmalarının intraoperatif tanısında etkinliği

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.1-255

Patellar tendon rüptürlerinde tamir ve augmentasyon tekniklerininbiyomekanik karşılaştırılması

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.1-255

Artroskopik becerileri artırmada bilgisayar yardımlı simülasyon eğitimi

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.1-255

Volumetric Analysis Of Subacromial Space In Rotator Cuff Tears

18th EFORT (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, Viyana, Austria, 31 May - 02 June 2017, pp.1-283

Sagittal Patellar Tilt: A New Concept In Patellofemoral Pain Syndrome Etiopathogenesis

18th EFORT (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, Viyana, Austria, 31 May - 02 June 2017, pp.1-283

The Sagittal Plane Patellofemoral Alignment In Patients With And Without Chondromalacia Patella

18th EFORT(The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, Viyana, Austria, 31 May - 02 June 2017, pp.1-283

SİNDESMOS BAĞ YARALANMALARI

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 30 October 2016

Comparison of the suture button and screw fixation tecniques for syndesmotic injuries A clinical and radiological study

The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) congress, 1 - 03 June 2016

Use of the smartphone for end vertebra selection in scoliosis

The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) CONGRESS, 1 - 03 June 2016

COMPARISON OF DISTAL PATELLA FRACTURE FIXATION TECHNICHS A BIOMECHANICHAL STUDY

The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) CONGRESS, 1 - 03 June 2016

ÖÇB Cerrahisinde tekniğimin detaylarıTüneller AM portaller

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Evre 2 3 halluks rigidus hastalarının yüzey değiş rme artroplas si ile tedavisi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 - 01 October 2015

Books & Book Chapters

Miller Ortopedi

Güneş Yayınevi, Ankara, 2019

Medial Açık Kama Osteotomisi, Tek Planda - Kamalı Plaklarla

in: Diz Çevresi Osteotomileri, Esenkaya İrfan, Özenci Merter, Kocabey Yavuz, Bombacı hasan, Köse Özkan, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.99-103, 2018

Alt ekstremite kırıklarında patellofemoral sorunlar

in: Patellofemoral Hastalıklar, Özkan İ, Aydoğdu S, Yercan H, Esenkaya İ, Özenci M,, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.255-264, 2016

Menisküs yırtıklarının sınıflaması ve artroskopik görüntüleme

in: Menisküs, , Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.43-50, 2016

Rotator manşet sorunları, subakromiyal dekompresyon hastalığı ve yırtıkların onarım teknikleri

in: Artroskopik Cerrahi Güncel Bilgiler ve Teknikler, Doral MN, Aşık M, Akseki D, Müezzinoğlu S, Özsoy H, Editor, İstanbul Tıp Yayınevi, İstanbul, pp.229-238, 2016

Anterolateral Ligament

in: Diz Eklemi Bağ ve Tendon Sorunları, Taşer Ö, Mahiroğulları M, Karahan M, Taşkıran E, Bal E., Editor, İstanbul Tıp Yayınevleri, İstanbul, pp.255-260, 2016

Bölüm 4: Tekrarlayan posterior omuz instabilitelerinin tedavisi

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3085-3099, 2015

Bölüm 22: Eklem içi skapula kırıklarında açık redüksiyon ve intrnal tespit

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, , Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3249-3255, 2015

Bölüm 7: Humerusda kemik kaybı ile beraber olan glenohumeral instabilitenin tedavisi

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3116-3123, 2015

Bölüm 5: Kemik Kaybı ile beraber instabilitede Laterjet Procedürü

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, Güneş tıp kitabevi, pp.3107-3115, 2015

Bölüm 22: Eklemi ilgilendirmeyen skapula kırıklarında açık redüksiyon ve internal tespit

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, , Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3243-3248, 2015

Bölüm 3: Bankart tamiri ve inferior kapsüler yerdeğiştirme

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.3073-3084, 2015