Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2014 - 2015 Turkish Studies

  Assistant Editor

Scientific Refereeing

 • August 2022 Disiplinler Arası Dil Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • August 2022 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2022 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2022 Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2022 Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2022 Eğitim ve Bilim dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2022 BELGÜ

  Other Journals

 • November 2021 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2021 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi

  Other Indexed Journal

 • September 2021 Dil Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • June 2021 Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2020 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2020 RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2020 Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

Artistic Activity

 • April 2021 Prof. Dr. Ertuğrul Yaman ile "Camdan ve Candan" Kitabı Üzerine Bir Söyleşi

 • March 2021 Kitap Söyleşisi: Yazınsal Göstergebilim

 • December 2020 İletişim Çalıştayı

 • July 2020 19. TÜRKBİLİM SANALTAYI 25 TEMMUZ 2020 / Dilbilim, Göstergebilim, Anlambilim, Çokanlamlılık