Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çokanlamlılık ve Çokanlamlılık Bağlamında Aç- Eylemi

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları, vol.4, no.2, pp.39-49, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN ZAMAN ADLARI

Dil Araştırmaları, no.26, pp.193-213, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Mümtaz Turhan’xxın Denemeciliği ve Denemeleri

Hece, pp.403-407, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Âşık Veysel Şiirlerinde Yer Alan Sözlüksel Alanlar

International Journal of Language Academy, no.33, pp.181-201, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Gösterge Bilimsel Açıdan Kuyucaklı Yusuf Okuması

Hece, no.253, pp.541-547, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Peırce’xxin Göstergebilim Kuramı Işığında Küçük Prens Filminin Analizi

18. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Adana, Turkey, 24 February 2017 - 26 February 2027

EYLEMLERDE BAĞLAM ANLAMI (ÇEK- EYLEMİ ÖRNEĞİ)

IX. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI (BİLGE TONYUKUK ANISINA), Ankara, Turkey, 26 - 30 September 2021, vol.2, pp.1971-1986

Âşık Veysel’de Vatan Kavramının Anlambilim Çözümlemesi

VIII. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Niğde, Turkey, 2 - 05 June 2021, vol.3, pp.741-756

Dede Korkut'ta Geçen İsimlerin Alt Anlamlılık Kuramına Göre İncelenmesi

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Isparta, Turkey, 11 - 13 June 2020, vol.1, pp.138-160

Yekta Kopan’ın Eserlerinde Sözlüksel Alan Kuramı Temelinde Bir İnceleme

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ACADEMIC STUDIES IN PHILOLOGY (BICOASP), Balıkesir, Turkey, 2 - 04 September 2020

Anlamsal Alan Kavramı Bakış Açısı İle Âşık Veysel’de Aşk Unsuru

6. Uluslararası Avrasya Zirvesi, Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 May 2020, pp.105-121

Âşık Veysel Şiirlerinde Yer Alan Sözlüksel Alanlar

UKDA 2019 Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Dil-Tarih-Coğrafya, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019

Baki’nin Şiirlerinden Peirce’in Göstergebilim Kuramı İle Karakter Çözümlemesi

9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017

Kitâb-I Mecmû-I Tercümân-I Türkî Ve Acemî Ve Mugalî Ve Alıntı Sözcükler

Usos 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Granada, Spain, 18 - 24 September 2017

Derleme Sözlüğünde Geçen Zaman Adları

8. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 18 October 2015

Books & Book Chapters

Millî edebiyat Dönemi Dil Anlayışı

in: Millî Edebiyat, Nurullah Çetin,Fatih Sakallı,Cengiz Karataş, Editor, İlbilge Akademik, Ankara, pp.121-128, 2021

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET DEĞERLERİ YOLUNDA, Türkbilim Araştırmaları Dizisi İkinci Kitap

in: TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET DEĞERLERİ YOLUNDA, Türkbilim Araştırmaları Dizisi İkinci Kitap, ÖZTÜRK EMİROĞLU,ALEV ÖNDER, Editor, KUTLU YAYINEVİ, Ankara, pp.198-217, 2021

Anadolu Ağızlarında Boy Kavramı İle İlgili Söz Varlığı

in: CÜCE KİTABI, EMİNE GÜRSOY NASKALİ, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.183-202, 2021

Mevlâna'nın Mesnevi'sinde Dedikodu Hakkında Geçen Beyitlerin Göstergebilimsel Çözümlemesi

in: DEDİKODU KİTABI, EMİNE GÜRSOY NASKALİ, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.151-171, 2021

Mevlâna'nın Mesnevi'sinde Dedikodu Hakkında Geçen Beyitlerin Göstergebilimsel Çözümlemesi

in: Dedikodu Kitabı, Naskali, Emine Gürsoy, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.151-171, 2021

Kutadgu Bilig’de “Bilgi”nin Önemi İle İlgili Beyitlerin Anlamsal Sınıflandırılması

in: Kitaplar İle Geçen Bir Ömür Mustafa Vedat Sönmez’e Armağan KİTAP ve KÜTÜPHANE, Demir, Alpaslan, Tombuloğlu, Tuba, Balcı, Sezai, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.277-292, 2021

BAĞLAMDA ANLAM VE ÖRNEKLEM EYLEMLER

in: Hamza Zülfikar Armağanı, Türk Dil Kurumu, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.629-644, 2021

Türkiye Türkçesinde Ses Düşmeleri

Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2020

Türk Bilmecelerinin Anlambilim Açısından İçlem (Alt Anlam) ve Kaplam (Üst Anlam) Sınıflandırması

in: Mana’ya Dair, Erol Kuyma, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.163-182, 2020

Burhân-ı Katı Sözlüğünde Geçen Kadın Sözcükleri Üzerine Bir Söz Varlığı Çalışması

in: Türklerde Kadın, Demir, Alpaslan Tombuloğlu, Tuba Polatel, Oğuz, Editor, Kömen Yayınları, Ankara, pp.377-394, 2020

Kutadgu Bilig’de Fakirlik İle İlgili Beyitler

in: Fakirlik, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.73-104, 2019

Kitâb-I Mecmû-I Tercümân-I Türkî Ve Acemî Ve Mugalî Ve Alıntı Sözcükler

in: SELÇUKLU TARİHÇİLİĞİNİN ZAMANSIZ KAYBI: PROF. DR. FEDA ŞAMİL ARIK’A ARMAĞAN, TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR III, Alpaslan Demir, Tuba Tombuloğlu, Eralp Erdoğan, Ömer Düzbakar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.675-692, 2018

Episodes in the Encyclopedia

TERCÜME-İ KENZÜ'L-İŞTİHÂ

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, pp.http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/tercume-i-kenzu-l-istiha, 2022