Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Sendikacılık Faaliyetleri (1963-1983)

I. Uluslararası İKSAD Sosyal bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.86

Osmanlı Döneminde Milli Bankacılık Faaliyetlerinin Gelişimi

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.276