Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Variation of Disulfides in the Progression of Type 2 Diabetes Mellitus.

Experimental and clinical endocrinology & diabetes : official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association, vol.128, no.2, pp.77-81, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparison of papillary thyroid microcarcinoma and carcinoma

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol.13, no.3, pp.47-51, 2009 (Scopus)

Şiddetli hipokaleminin nadir bir nedeni Gitelman Sendromu

İç Hasatalıkları Dergisi, vol.16, pp.190-193, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uygunsuz TSH Sendromlu Kadın Olguda DUOX-2 Heterozigot Gen Mutasyonu

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 19 - 23 May 2021

Biyokimyasal ve ultrasonografik uyumsuzluk: Nonsekretuar paratiroid adenomu

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Bir olgu nedeniyle akromegali ve empty sella birlikteliği

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018

Medüller tiroid kanseri ayırıcı tanısında tiroid amiloidozu: vaka sunumu

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018 Sustainable Development

Graves hastalığı takibinde tespit edilen erken primer biliyer siroz: olgu sunumu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 07 May 2017

Rare Cause Of Postpartum Rapidly Enlarging Goiter

.European Thyroid Journal 2016-september (5),P2-05-08, page 44, 5 - 07 September 2016

Evaluation of ultrasound scoring and thyroid imaging reporting and data system tirads in prediction of malignancy in patients with bethesda category iii AUS FLUS

39th Annual Meetingof the EuropeanThyroid Association 3-6 Sept 2016 Eur Thyroid J Vol. 5, Suppl. 1, 2016 P2-07-01 sayfa 141, 3 - 06 September 2016

Thyroid malignancy risk in different clinical thyroid diseases

39th Annual Meetingof the EuropeanThyroid Association 3-6 Sept 2016 Eur Thyroid J Vol. 5, Suppl. 1, 2016 P2-05-02sayfa 135-136, 3 - 06 September 2016

Case report endoscopic ultrasonography can be used as an adjunctive procedure in atypically localized and conventional ultrasound negative parathyroid adenoma

18th European Congress of Endocrinology 2016, Munich, Germany. 28-31 May 2016, EP 366, Endocrine Abstracts, Volume 41, ISSN 1479-6848, 28 May 2016

Neck lesions located outside the thyroid bed with similar echogenity of thyroid tissue

18th European Congress of Endocrinology 2016, Munich, Germany. 28-31 May 2016, EP 991, Endocrine Abstracts, Volume 41, ISSN 1479-6848., 28 - 31 May 2016

Bilateral large adrenal lesions in a patient with undertreated congenital adrenal hyperplasia

18th European Congress of Endocrinology 2016, Munich, Germany. 28-31 May 2016, EP 317, Endocrine Abstracts, Volume 41, ISSN 1479-6848, 28 May 2016

Bilateral Büyük Adrenal Kitleler İle Prezente Olan Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 11-15 Mayıs, 2016, Antalya, Türkiye, P143, Turkey, 11 - 15 May 2016

Ultrasonografide Boyunda Tiroid Loju Dışında Tiroid Dokusu İle Benzer Ekojenitede Lezyonu Olan Olgularımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 11-15 Mayıs, 2016, Antalya, Türkiye, P040, Turkey, 11 - 15 May 2016

Postpartum Guatrın Nadir Bir Nedeni.

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

Amiadarona Bağlı Tedavisi Güç İki Tirotoksikoz Vakası

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Kongresi 2015,Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015

Prolaktinomalı Hastalarda Diferansiye Tiroid Kanseri

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Kongresi 2015,Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015 Sustainable Development

Atipik Paratiroid Adenomu Olan Hastaların Klinik Ve Biyokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Kongresi 2015,Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015

Amiadarona bağlı tedavisi güç iki tirotoksikoz vakası

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015

PROLAKTİNOMALI HASTALARDA DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015 Sustainable Development

The association of NIS and BRAFV600E Mutation in classical variant papillary carcinoma

USCAP 104th Annual Meeting 21-27 Mar 2015, Boston USA. Poster No: 562 (Modern Pathol Vol 28, Suppl 2, Feb 2015), 21 - 27 March 2015

Gebelik ilişkili ciddi osteoporozu olan hastada teriparatid tedavisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Primer Hiperparatiroidisi Olan Hastalarda Parathormonun Postural Değişimi.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Lanreotid ilişkili bradikardi ve supraventriküler ekstrasistoller

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Non-klasik konjenital adrenal hiperplazi ve gebelik

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Gebelik ilişkli ciddi osteoporozu olan hastada teriparatid tedavisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Pulmoner tüberküloza sekonder gelişen reverzibıl adrenal yetmezlik olgu sunumu

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Hipoparatiroidism ve çölyak hastalığı Nadir bir otoimmün kombinasyon

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Adelosan yaş grubunda polikistik over sendromu

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Pulmoner tüberküloza sekonder gelişen reversibl adrenal yetmezlik olgu sunumu

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Lanreotid ilişkli bradikardi ve supraventriküler ekstrasistoller

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Kolon karsinomu ve kolon polbi olan hastalarda tiroid patolojilerinin görülme sıklığı

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

Primer hiperparatiroidili hastalarda glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

Tiroid nodüllerinde elastosonografi skorlaması hangi aksda yapılmalıdır

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

Tip 1 diabetes mellitus hastalarında tiroid hastalıkları

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010 Sustainable Development

Folliküler tiroid kanserlerinde elastosonografi skorlamasının yeri

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010 Sustainable Development

Tiroid nodüllerinin elastosonografik değerlendirmesinde nodül lokalizasyonunun önemi

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

Sellüler adenomatöz nodüllere yaklaşımda elastosonografinin tanısal değeri

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2010

Primary thyroid disorders in patients with Cushing s disease

13th Meeting of the European NeuroEndocrine Association, 17 - 20 October 2008

Books & Book Chapters

Tiroid folliküler ve parafolliküler hücrelerin farklılaşma ve çoğalma özellikleri

in: TİROİD KANSERİ GÜNCEL YAKLAŞIM, Bekir Çakır, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.1-8, 2020 Sustainable Development

TİROİD MUAYENESİ

in: ERİŞKİNLERDE ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE, OSMAN ERSOY, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.15-32, 2019