Asst. Prof. BETÜL TEZCAN PİRDAL


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

Yeniçağ Tarihi


Research Areas: History

Education Information

2014 - 2020

2014 - 2020

Doctorate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Undergraduate

Selcuk University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

XVIII. YÜZYILDA KAHİRE DARPHANESİ

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014

2014

Postgraduate

XVI-XVII. YÜZYIL ŞERʻİYE SİCİLLERİNE GÖRE KONYA’DA KADIN

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Research Areas

History

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2011 - 2022

2011 - 2022

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

İntibak/Muafiyet Komisyonu Başkanı

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2023 - Continues

2023 - Continues

Kurumlararası ve Kurum içi ve Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Komisyonu Başkanı

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2023 - Continues

2023 - Continues

Engelsiz Birim Komisyonu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2023 - 2023

2023 - 2023

Bahar Etkinlikleri Komisyonu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2023 - 2023

2023 - 2023

Kurumlararası ve Kurum içi ve Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2022 - 2023

2022 - 2023

Fakülte Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2021 - 2021

2021 - 2021

Bölüm Mezuniyet Komitesi Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2012 - 2020

2012 - 2020

Adaptation/Exemption Committee Member

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2012 - 2020

2012 - 2020

Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

2016 - 2016

2016 - 2016

Bölüm Mezuniyet Komitesi Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi I

Undergraduate

Undergraduate

Türk İnkılap Tarihi II

Postgraduate

Postgraduate

Tarih Araştırma Usul ve Metodolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Kaynak İncelemeleri

Undergraduate

Undergraduate

Türk İnkılap Tarihi I

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Şehir Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Tarihi Kaynakları

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

"19. Yüzyıl Sonlarında Çubuk'ta Sosyo-Ekonomik Durum (Tereke Kayıtlarına Göre)"

Tezcan B.

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.218-232

2016

2016

"16. Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Bir Ege Adası: Rodos (367 Numaralı/1530 Tarihli Rumeli Vilayeti Defterine Göre)"

Tezcan B.

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.135-143

2015

2015

"Çubuk Şer‘iyye Sicilleri (3-4 Numaralı)"

Tezcan B.

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 October 2015, pp.537-548

Books & Book Chapters

2022

2022

Osmanlı Devleti Zamanında Balkanlarda Kalpazanlık Faaliyetleri ve Uygulanan Müeyyideler

Tezcan B.

in: Balkanlarda Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler, Levent Doğan,Sedef Zeyrekli Yaş,Müge Atakan, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, pp.241-270, 2022

2022

2022

XVIII. Yüzyılda Kahire Darphanesi'nde Amele Sınıfı ve Sikke Basım Süreci

Tezcan B.

in: Siyasi, Sosyal, Ekonomik Bakış Açılarıyla Ortaçağ'dan Cumhuriyet' e Yeni Yaklaşımlar, Tekin İdem, Editor, Sonçağ Yay. , Ankara, pp.69-98, 2022 Creative Commons License

2018

2018

1854-1859 Yıllarına Ait Tereke Kayıtlarında Antalya'da Çok Eşlilik ve Çocuk Sayısı (8 Numaralı Antalya Şer‘iye Siciline Göre)

Tezcan B.

in: Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Sosyal Bilimlerde Antalya Kitabı I, Bedia Koçakoğlu,Bahset Karslı,Demet Sustam,Zehra Sula,Halil İbrahim Yücel,Ayşe Demir, Editor, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, pp.162-181, 2018

2017

2017

"19. Yüzyılda Varna Vakıfları: Savaşların Gölgesinde Hayırseverlik"

Koyuncu Kaya M., Tezcan B.

in: Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri II, Zafer Gölen,Abidin Temizer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.673-705, 2017

Scientific Refereeing

October 2023

October 2023

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

April 2023

April 2023

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2023

March 2023

Alınteri Sosyal Bilimsel Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2022

April 2022

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

November 2021

November 2021

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Mart 2018

Mart 2018

Çanakkale Çalıştayı

Workshop Organization

Tezcan B.
Ankara, Turkey


Congress and Symposium Activities

12 October 2023 - 13 October 2023

12 October 2023 - 13 October 2023

Uluslararası Mehmet Genç Anısına Osmanlı Tarihi Sempozyumu

Attendee

Artvin-Turkey

07 September 2022 - 09 September 2022

07 September 2022 - 09 September 2022

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2018 - 03 March 2018

01 March 2018 - 03 March 2018

Antalya'nın Fethi'nin 811. Yılı Kutlamaları Uluslararası Antalya Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

05 October 2017 - 07 October 2017

05 October 2017 - 07 October 2017

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

06 October 2016 - 08 October 2016

06 October 2016 - 08 October 2016

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 June 2016 - 05 June 2016

01 June 2016 - 05 June 2016

Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

09 October 2015 - 10 October 2015

09 October 2015 - 10 October 2015

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey