Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yükseköğretimin Kalitesini Etkileyen Faktörler

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.11, pp.1173-1188, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yükseköğretimde Erasmus programı (2014-2018): Türkiye örneği

4. UluslararasıYükseköğretimÇalışmaları Konferansı, 10 - 12 October 2019

Yükeköğretimde Sosyal Medya Kullanımı

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2 - 04 May 2019

Thematic Study on Education Policies from the Perspective of School Principals in Turkey

International Conference on Emerging Trends in Multidisciplinary Research (ETMR-2015), 3 - 04 November 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yükseköğretimin Yönetimi ve Organizasyonu

in: Türkiyede Yükseköğretim Alanı, Kapsamı ve Politikaları, Aypay Ahmet, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.27-43, 2015