Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Educational Administration (PhD.), Turkey

 • 2013 - 2018 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yükseköğretim Yönetimi Ve Politikası Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

 • 2008 - 2015 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Yükseköğretimin kalitesini etkileyen faktörler

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yükseköğretim Yönetimi Ve Politikası Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • A1 Beginner Spanish

 • A1 Beginner German