Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları sorunları ve çözüm arama

Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları sorunları ve çözüm arama çalıştayı, Turkey, 23 March 2017 - 24 March 3017

Sosyal Medya Bağımlılığı: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2023

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA CİNSİYET, CİNSİYETÇİLİK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMEDİ: DERLEME

INTERNATIONAL PARIS CONGRESS ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES, Paris, France, 29 - 30 June 2023

Family and Culture Interaction in Psychiatric Nursing

10. INTERNATIONAL GEVHER NESİBE MEDICAL SCIENCES CONFERENCE, Ankara, Turkey, 03 February 2023

Farklı Durum ve Topluluklarda Psikososyal Beceriler Ve Müdahaleler

AYBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi 2022(8-9 Aralık), Ankara, Turkey, 08 December 2022

Hastalıklara Karşı Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri ve Savunma Mekanizmaları

Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, Turkey, 08 December 2022, pp.231-232

Spiritual Sıkıntısı Olan Bireylerin Manevi İhtiyaçlarının Doyurulması

ULUSLARARASI Sağlık Araştırmaları Kongresi, Turkey, 08 December 2022, pp.146-147

Psikiyatri Hemşireleri Tarafından Deneysel Araştırmalarda Kullanılan Bilişsel Davranışçı Uygulamaların Etkinliği

Anadolu 11th International Conference on Applied Sciences, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 December 2022, pp.700-710

FARKLI GRUPLARDA PSİKOSOSYAL YÖNLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

EGE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Turkey, 24 December 2022, pp.87-93

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE YAKLAŞIM

EGE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Turkey, 24 December 2022, pp.80-86

İNTİHAR TETİKLEYEN FAKTÖRLER

SELCUK 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Turkey, 10 December 2022, pp.304-310 Sustainable Development

Hemşirelik Alanında Savunma Mekanizmalarının Kullanımı: Sistematik Derleme

1. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 08 December 2022, pp.151-152

Noise Level, Sources and Effects in The Psychiatry Clinic: An Observational Pilot Study

1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi, Isparta/Online, Turkey, 10 - 12 June 2022, pp.35-36

Yaşlı Bakımına Yönelik Etik Sorunlar

AKETDER 1. Etik Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 2022

Hemşirelikte Kişilerarası İletişim Kuramlarının Hemşirelik Uygulamalarında ve Yönetimde Kullanımı: Sistematik Derleme

2.Uluslararası 3.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 May 2022, pp.564-565

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygularını Tanıma ve Empati Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2ND INTERNATIONAL 3RD NATIONAL HEALTH CARE SERVICES CONGRESS, Ankara, Turkey, 17 May 2022, pp.42-50

Hasta Bakımında Hemşirelerin Olası Tepkilerinin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021

Kanserli Hastalarda Stres ve Stres Yönetimi

2. uluslararası 3. ulusal onkoloji hemşireliği kongresi, 18 - 19 December 2020 Sustainable Development

Tip 1 Diyabetli Ergenler İle Yapılan Web Tabanlı Görüşmelerin Nitel Analizi

IV. Uluslararası Battal Gazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 29 February 2020 Sustainable Development

Tip 1 Diyabetli Ergenler ile Yapılan Web Tabanlı Görüşmelerin Nitel Analizi

IV. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 29 February - 01 March 2020, vol.1, pp.99

Aggression Management in Forensic Psychiatric Nursing

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 November 2019, pp.311-315

Adli Hemşirelikte Fotoğrafçılığın Önemi

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 November 2019, pp.284-288 Sustainable Development

Adli Psikiyatri Hemşireliğinde Hasta Özerkliğine Saygı

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 November 2019, pp.289-293 Sustainable Development

Lavender oil in Aromatherapy and Its Effect on Sanity, Aromaterapide Lavanta Yağı ve Ruh Sağlığında Kullanımı

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri KongresiGülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.870-871

Bipolar Bozukluğu Olan Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı Eğitiminde Simülasyon Kullanımı

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 1st International 2nd National Health Care Services Congress, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.270-274

Determination of “Approaching Angry Patient, Anger and Anger Expression Styles” of Healthcare Professionals in Prehospital Emergency Medical Services

17ème Congrès International de L’association de Recherche et 17 de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 28 - 29 May 2019

Palyatif Bakım ve İletişim

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 02 May 2018 - 03 May 2019

The Evaluatıon Of Telepsychıatrıc Practıces Used In Patıents Dıagnosed Wıth Bıpolar Dısorder

17. Uluslararası ARSPG (La Psychiatrie Dans Tous Ses Etats) Kongresi, Paris, France, 28 - 29 March 2019

ÖFKE KAVRAMI VE SAĞLIK ÇALIŞANI OLMAK

IV. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi 20-23 Kasım 2018, 20 - 23 November 2018

Anger Concept And to be Health Worker

V.International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 November 2018

KANSER HASTALARINDA MÜZİK TERAPİSİNİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

III. Ulusal Psikoonkoloji Kongresi, Turkey, 14 - 16 November 2018 Sustainable Development

AİLE İÇİNDE PARTNERE YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDET: ERKEĞİN DURUMU.

4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu 3-4-5 Mayıs 2018, 3 - 05 May 2018

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Vaka Yönetimi

Asoscongress Conference, Antalya, Turkey, 03 May 2018, pp.80-101

HASTALIKLARA VERİLEN PSİKOSOSYAL TEPKİLER

4. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 3 - 05 May 2018

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi

4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, ALANYA/ANTALYA, Turkey, 3 - 05 May 2018

KAYIP - YAS YAŞAYAN BİREYE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIM

5. ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KONGRESİ, 26 - 28 April 2018

AĞRILI BİREYE YAKLAŞIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ

5. ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KONGRESİ, 26 - 28 April 2018

EVDE BAKIMIN İNFORMAL YÖNÜ: ENGELLİ BİREY VE AİLESİ

5.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, Antalya, 26 - 28 April 2018

Sağlık meslek yüksekokulunda evde hasta bakımı okuyan öğrencilerin mesleklerinden beklentileri nelerdir

5.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, Antalya, 26 - 28 April 2018

PSYCHOEDUCATION IN BIPOLAR DISORDER: A CASE STUDY

26th European Congress of Psychiatry (EPA 2018), Nice, France ., 3 - 06 March 2018

ANALYSIS OF ANGER MANAGEMENT AND COMMUNICATION SKILLS SCORES OF NURSES


16. ARSPG Kongresi 28-30 mart 2018 Paris-Fransa., 28 - 30 March 2018

Study of Adaptation of the Scale of Fear and Behavior Intentions to the Turkish Language

16èmecongrès de ssociation de Recherche et de soutien de Soins en Psychiatrie Générale l’ARSPG, Paris, France, 28 - 30 March 2018

MÜZİK TERAPİNİN DOĞUM AĞRISINA ETKİSİ

5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, 5 - 08 November 2017

Knowledge Levels About Nursing Students’s Risks and Signs Identification of Children’s Abuse and Neglect

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

Sağlıklı Yaşam İçin Bir Adım: Öğrenci Kulüp Etkinliği

II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 25 - 29 October 2017 Sustainable Development

DOĞUM SONU DEPRESYON VE HUKUKSAL BOYUTU

ULUSLARARASI 3. ADLİ HEMŞİRELİK 2. ADLİ SOSYAL HİZMET VE 1. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 12 - 14 October 2017

New Perspectives for the Treatment Process in Psychiatry: Visual Arts/Painting Therapy

5 La Psychiatrie Pour Les Infirmiersles Nouveaux Visages du Role Infirmier en Psychiatrie, Faculte De Medecine, Paris, France, 28 May 2017

Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.212-213 Sustainable Development

The Influence of St. John’s Wort on Mild and Moderate Level Depression

at the 1st INTERNATIONAL CONGRESS onMEDICINAL and AROMATIC PLANTS -naturaland healthy life- to be held ın konya/Turkey, on 9 -12 MAY 2017, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2017

Forensic Psychiatric Nurses’ Role, Responsibility and Work Areas

15 ème Congrès de l’ARSPG La psychiatrie dans tous ses états, 29 - 31 March 2017

Determining the relationship between auttism perceptions and family characteristics and respects of autistic child parents

15.eme congres international dela association de recherche rt de soutien sonins en psychiatrie generale, 29 - 31 March 2017

THE INVESTIGATION OF NURSING STUDENTS’ AUTOMATIC THOUGHTS ABOUT ONCOLOGY PATIENTS

15 èmecongrès internationalde l’association de recherche etde soutien de soins en psychiatrie générale, 28 - 31 March 2017

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF WEB BASED PSYCHOSOCIAL INTERVENTION FOR CANCERPATIENTS

15 eme congrès internationalde l’association de recherche etde soutien de soins en psychiatrie générale, 28 - 31 March 2017 Sustainable Development

Hemşirelik Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığının Araştırılması

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016

HEMŞİRELİĞİN PROFESYONELLEŞMESİNDE MENTÖRLÜĞÜN YERİ DERLEME

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 October 2016

Ebeveyn Tutumlarının Ergenlerin Şiddet Davranışları Üzerindeki Etkileri

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.164

THE ROLE AND IMPORTANCE OF WOMEN FOR PROTECTION OF COMMUNITY MENTAL HEALTH

.1st International Women’s Congress. Yıldırım Beyazıt University, 14 - 16 November 2016 Sustainable Development

Psikiyatri Hemşireliğinde Motivasyonel Görüşmeyi İçeren Çalışmalar Bir İnceleme Çalışması

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016

TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETİNDEKİ ENGELLER

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Hemşirelik Mesleğinde Kendini Unutmak ve Başkalarının Beni olmak

4. ULUSLARARASI -8.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KOMGRESİ MANİSA, 6 - 09 November 2016

ARE THE SIMULATION APPLICATION A RISING STAR IN EDUCATION OF MENTAL HEALTH AND DISORDERS NURSING OR AN OBLIGATION?

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016

Ebeveyn Tutumlarının Ergenlerin Şiddet Davranışları Üzerindeki Etkileri Poster Bildiri

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Çalışan Bakım Elemanlarının Ruhsal Durumlarının İncelenmesi

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Şizofreni Hastası Olan Kişiler Ve Ailelerine Yönelik Web Tabanlı Ve Videokonferans Yöntemi İle Danışmanlık

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 September - 09 November 2016

Hemşireliğin Profesyonelleşmesinde Mentörlüğün Yeri

IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Evaluatıon Of The Communıcatıon And Empathy Skılls Of Nurses Who Work In Hematology Clınıcs

IV. Uluslararası ve VIII: Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Modelden Uygulamaya Peplau Modeli

4• INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION, 21 - 23 October 2016

The Effectiveness of Telepsychiatry Interventions for Families of The Schizophrenic Patients

14ème Congrès de l'Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 March 2016

THE EFFECT OF PSYCHODRAMA ON THE PSYCHOLOGICAL CONDİTİON OF INFERTILE FEMALE PATİENTS

14ème Congrès de l'Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 May 2016

The Effects of the Psychodrama on Psychological Conditions of Infertile Female Patient

14 ème Congrès de l' Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 March 2016

Addressing of Spiritual Needs in Nursing Care

14th International Congress of care research and support organization in general psychiatry, Paris, France, 25 March 2016

A Holistic Approach to Sexual Problems of Womenwith Gynecological Cancer

14 ème Congrès de l' Association de Recherche et de Soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 23 - 25 March 2016 Sustainable Development

BİR OLGU SUNUMU

4. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi v, Antalya, Turkey, 3 - 06 December 2015

Mental Retardasyon ve Şizofreni Olan Hastada Davranışçı Yaklaşım ile Evde Bakım Bir OlguSunumu

4. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 December 2015

Ebeveyn tutumlarına yönelik aile içi şiddete tanıklık eden ergenlerin şiddeti kabullenmesi örnek uygulama.

Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2015

Ebeveyn tutumlarına yönelik aile iç şiddete tanıklık eden ergenlerin şiddeti kabullenmesi Örnek bir uygulama

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2015

Ebeveyn Tutumları ve Ailedeki Şiddete Tanıklığın Ergenlerin Şiddeti Kabullenmesi ve Şiddet Uygulamasına Etkisi

"2.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi", İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2015

Kanserli Hastaya Yaklaşım ve Hemşirelik Bakım

Uludağ Üniversitesi 6. Genele Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Turkey, 19 - 22 March 2015

İntihar Sıklığı ve Önleme Stratejileri

III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014

İntahar Sıklığı ve Önleme Stratejileri

3.Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014

Zor Hastalar ve Hemşirelik Bakımı İçin Çözüm Önerileri

3.Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014

Effect of Telepsychiatric Follow up Given to the Caregiver of the Schizophrenic Patient on Family Burden, Depression and Expression of Emotion

12eme Congres International De L’association de Recherche Et, De Souten De Soins En Psychiatrie Generale, Paris, France, 25 - 28 March 2014, pp.46

Evde Bakımda Kanıta Dayalı Psikososyal Müdahaleler

3. Evde Sağlık Hizmetleri ve Bakım Kongresi, Turkey, 18 - 21 December 2013

Spiritulity Care in Nursing

HORATIO, European Psychiatric Nursing Congress, 31 October - 02 December 2013

SUPPORTING INTERVENTION FOR FAMILIES AND PATIENTS WITH MENTAL ILLNESS

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013

Şizofreni Hastasına Verilen Psikoeğitim ve Telepsikiyatrik İzlemin Hasta İşlevselliği ve İlaç Uyumuna Etkisi

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012, pp.274-275

Pediatri hemşireliği intern uygulamasına ilişkin öğrencilerin görüşleri

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.184-185

Pediatri Nefroloji Kliniğinde düzenlenen sosyal etkinliğin hasta çocuklar ve anneleri üzerine etkisi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, vol.186

Öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin görüş ve tutumları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.187

Psikiyatride hasta güvenliği

IV. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 24 - 26 June 2010

Pediatri hemşirelerinde iş doyumu, tükenmişlik ve yaşam kalitesi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.101-102

İlköğretim ve lise öğrencilerinde sigara ve alkol kullanımı

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.270-271 Sustainable Development

Klinik uygulamada kavram haritası deneyimi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.237-238

Hemşirelik öğrencilerinin uygulamada kavram haritası kullanımına ilişkin görüşleri

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.99-100

Psikiyatri hemşireliği ve bilişim

12. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi, Turkey, 20 - 24 October 2009

Özkıyım ve Hemşirelik

12. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi, Turkey, 20 - 24 October 2009

Psikiyatri kliniklerinde agresyon ve şiddeti önlemede hemşirelere verilen eğitimin hasta ve çalışan güvenliği açısından önemi

IV. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı, Turkey, 24 June 2010 - 26 June 2009

Kronik ruhsal bozukluğu olan hasta yakınlarının stigmaya ilişkin görüşleri

III. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2009

Bipolar bozukluğu olan bireyler ve yakınlarının yaşam kalitesi

III. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2009

Kronik ruhsal bozukluğu olan hastalarda uyku kalitesi ve etkileyen faktörler

III. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2009

Hasta yakınlarına göre kronik ruhsal sorunlu hastanın tedaviye uyumuna ilişkin görüşleri

2. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 28 - 30 April 2008

Kanser hastalarının öfke yaşama ve öfkeyi ifade etme durumları

4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 5 - 08 September 2007

Kanser hastalarında umutsuzluk ve depresyon

3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 September 2006

Halkın anksiyete düzeyleri

18. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 23 - 25 June 2006

0 2 yaş çocuğu olan kadınların ana çocuk sağlığı konusundaki bilgi tutum ve davranışları

I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 November 2004

Kayseri ili Turan Kasabasında yaşayan 14 yaş üzeri bireylerin ruhsal durumlarının belirlenmesi

I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 November 2004

Books & Book Chapters

Psikiyatri Hemşireliği Alanında Birey Ya Da Aileye Yönelik Yapılan Müdahaleli Tezlerin İncelenmesi

in: Psikiyatri Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar, , Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.93-109, 2023

Psikiyatri Kliniğine Tekrarlı Yatışlar ve Maliyet Analizi: Derleme Çalışması

in: Sağlık Bilimleri Araştırmaları: Hemşirelik & Ebelik-III, Prof. Dr. Papatya KARAKURT, Editor, ÖZGÜR YAYINLARI, Gaziantep, pp.59-68, 2023

ZOR HASTA DAVRANIŞLARINDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

in: SAĞLIK & BİLİM 2023: Hemşirelik-II-, Dr. Öğr. Üyesi Hale UYAR HAZAR, Editor, EFE AKADEMİ YAYINCLIK, İstanbul, pp.93-99, 2023

Simülation and Standard Patient Used in Psychiatric Nursing Education: Systematic Review

in: International Academic Research and Reviews in Health Sciences, SELAMOĞLU Zeliha; AKGÜL HAsan; ŞAHNA Engin, Editor, Serüven Yayınevi, İstanbul, pp.173-192, 2023

Literatürde Hemşirelik Öğrencilerinde Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçen Çalışmalar: Sistematik Derleme

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE ÖNCÜ VE ÇAĞDAŞ ÇALIŞMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Taner AKARSU, Editor, Duvar Yayınlar, İzmir, pp.537-558, 2023

Agresif Hasta Davranışlarını Önceden Tahmin Etmek

in: HEMŞİRELİK VE EBELİK ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR , Doç. Dr. Ebru EREK KAZAN, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.5-15, 2023

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MANİPÜLATİF DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ

in: SAĞLIK & BİLİM 2023 HEMŞİRELİK-II, Dr. Öğr. Üyesi Hale UYAR HAZAR, Editor, EFE AKADEMİ YAYINCLIK, İstanbul, pp.123-130, 2023

Travmatik Olayların Aile Ruh Sağlığına Etkisinin İncelenmesi: Sistematik Bir Derleme

in: Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, , Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.691-705, 2023

FARKLI DURUM VE TOPLULUKLARDA PSİKOSOSYAL BECERİLER VE MÜDAHALELER

in: SAĞLIK & BİLİM 2023: Hemşirelik -I, Dr. Öğr. Üyesi Hale UYAR HAZAR, Editor, EFE AKADEMİ YAYINCLIK, İstanbul, pp.281-290, 2023

Küreselleşen Dünyanın Ürünü: Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO)

in: INSAC New Trends in Health Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç,Doç. Dr. Oruç Ali Uğur, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.238-250, 2022

HASTALIKLARLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ VE KULLANILAN SAVUNMA MEKANİZMALARI

in: SAĞLIK & BİLİM 2022 HEMŞİRELİK-IV, Dr. Elif KETEN EDİS, Editor, EFE AKADEMİ, pp.156-165, 2022

Spiritual Sıkıntısı Olan Bireylerin Manevi İhtiyaçlarının Doyurulması

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler IV, Doç. Dr. Dilek ATİK, Editor, Duvar Yayınları, pp.431-438, 2022

Nörokognitif Bozukluklar

in: HEMŞİRELİK SAHA REFERANS EL KİTABI, Prof. Dr. Hayriye Ünlü, Editor, Güneş Kitapevi, Ankara, pp.1145-1153, 2022

Küreselleşen Dünyanın Ürünü: Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO)

in: INSAC New Trends in Health Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Doç. Dr. Oruç Ali Uğur, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.238-250, 2022

Yaşlı Bakımına Yönelik Etik Sorunlar

in: Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar, Bulut Uğurlu Nezihe, Birgili Fatma, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.157-169, 2022

PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERE GÖRE ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ VE ETİK: DERLEME

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - III, ŞAHNA ENGİN, AKGÜL HASAN, SELAMOĞLU ZELİHA, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, pp.287-298, 2022

PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERE GÖRE ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ VE ETİK : DERLEME

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirme III, Prof. Dr. Engin ŞAHNA Prof. Dr. Hasan AKGÜL Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.287-298, 2022

“Türkiye’de Hemşireler Üzerinde Yapılan Çalışmalardan İletişim Becerisini Ölçen Ölçeklerin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme”

in: INSAC New Trends in Health Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç Doç.Dr. Oruç Ali Uğur, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.191-208, 2022

WEB-BASED AND VIDEO CONFERENCING COUNSELING FOR INDIVIDUALS WITH SCHIZOPHRENIA AND THEIR FAMILIES

in: Theory and Research in Health Sciences, Pelin Tüfenkçi, Editor, Serüven Yayınevi, pp.11-24, 2022

SIMÜLASYON TASARIMI

in: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON, AKALIN AYŞE, ARSLAN SEVDA, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.109-124, 2022

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE WEB TABANLI YAKLAŞIMLARIN ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME

in: Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar, Nezihe Bulut Uğurlu,Fatma Birgili, Editor, Lyon, pp.121-137, 2022

Hemşirelik Biliminde Kurama Dayalı Modellerin Klinik Uygulamalara Yansıtılmasında Kavram Haritalarının Rolü

in: INSAC Academic Developments on Health Sciences, Doç. Dr. Recep Soslu, Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.39-54, 2021 Creative Commons License

Web-Based Applications in the Field of Psychooncology: A Systematic Review

in: Psikoonkoloji - Kanserli Hastaya Psikososyal Bakış, Prof. Dr. Ali Çayköylü,Doç. Dr. Hayriye Dilek Hamurcu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.41-45, 2021 Sustainable Development

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ARAŞTIRMALARINDA TİDAL MODEL

in: SAĞLIK & BİLİM: HEMŞİRELİK, Gülcan KENDİRKIRAN, Editor, EFE YAYINEVİ, İstanbul, pp.39-60, 2021

Hasta Bakımında Hemşirelerin Olası Tepkilerinin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme

in: INSAC Health Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Dr. Esra Sabancı Baransel, Editor, DUVAR YAYIN EVİ, Ankara, pp.655-675, 2021

Evaluation of the Effectiveness of Training in Creative Thinking for Nursi̇ng Students: A Systematic Review of Randomized Controlled Studies

in: Educational Science Research, Theory, Prof. Dr. Abdülkadir KABADAYI, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.139-151, 2021

Hasta Bakımında Hemşirelerin Olası Tepkilerinin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme

in: INSAC Health Sciences, Dalkılıç, Sabancı Baransel, Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.655-675, 2021

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KAVRAM HARİTALARININ ROLÜ

in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1, Atik Dilek, Kılıç Nuray, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.317-329, 2021

Evaluatıon Of The Effectıveness Of Traınıng In Creatıve Thınkıng For Nursing Students: A Systematıc Revıew Of Randomızed Controlled Studıes

in: Educational Science: Research, Theory, Prof. Dr. Abdulkadir KARADAYI, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.139-151, 2021

MÜZİĞİN NORMAL VAJİNAL VE SEZARYEN DOĞUMDA AĞRIYA ETKİSİ

in: Tıp ve Sağlık Araştırmaları Araştırma ve Uygulama, Prof. Dr. Halit Demir, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.25-33, 2021

DİYABETİK RETİNOPATİLİ BİREYLERİN PSİKİYATRİK BELİRTİLERİNİN ve ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME1

in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Dilek ATİK, Editor, DUVAR YAYIN EVİ, Ankara, pp.115-130, 2021

Psikoonkoloji Alanında Web Tabanlı Uygulamalar: Sistematik Bir İnceleme -Web-Based Applications in the Field of Psychooncology: A Systematic Review

in: PSİKOONKOLOJİ-KANSERLİ HASTAYA PSİKOSOSYAL BAKIŞ, Prof.Dr. Ali Çayköylü, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.41-45, 2021

Genel Hasta Bakımında Psikososyal Hemşirelik Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme

in: INSAC Health Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç ,Dr. Esra Sabancı Baransel, Editor, DUVAR YAYIN EVİ, Ankara, pp.701-720, 2021

KRİZDE BİREY İLE AİLEYE MÜDAHALE VE HEMŞİRELİK

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, PROF. DR. CEM EVEREKLİOĞLU, DR. ÖĞRETIM ÜYESI DUYGU SEVIM GÜLMEZ, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.1-17, 2021

Hemşirelik Öğrencileri ve Yeni Mezun Hemşirelerde Stres ve Yaygınlığı

in: INSAC Advances in Social and Education Sciences, Dalkılıç Mehmet, Editor, DUVAR YAYIN EVİ, Ankara, pp.122-134, 2021

Osteoporoz ve Hemşirelik Bakımı

in: Yaşlılık Ve Yaşlı Sağlığı, Doç. Dr. Naile Bilgili, Doç. Dr. Yeter Kitiş, Editor, Vize yayıncılık, pp.156-169, 2017

Metrics

Publication

278

Citation (Scopus)

265

H-Index (Scopus)

6

Project

15

Thesis Advisory

26

Open Access

33
UN Sustainable Development Goals