Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Acid base disorders

 • Undergraduate Kardiyovaskuler sistem muayenesi

 • Undergraduate Hypertension etiopathogenesis and renovascular diseases

 • Undergraduate Sekonder Glomeruler Hastalıklara Klinik Yaklaşım

 • Undergraduate Sistemik Hastalıklarda Renal Tutulum

 • Undergraduate Asit Baz Denge Bozuklukları

 • Undergraduate Clinical approach to secondary glomerular diseases

 • Undergraduate Olgularla asid baz denge bozuklukları

 • Undergraduate Hereditary and Cystic Diseases of Kidney

 • Undergraduate Herediter ve kistik böbrek hastalıkları

 • Undergraduate Glomeruler Hastalıklara Giriş

 • Undergraduate Cases: Acid base Balance Disorders

 • Undergraduate Hipertansiyon Etyopatogenezi ve Renovasküler Hastalıklar

 • Undergraduate Kronik Böbrek Yetmezliği Fizyopatolojisi

 • Undergraduate Approach to glomerular diseases

 • Undergraduate Physiopathology of chronic renal failure

 • Undergraduate Renal Involvement ın Systemic Diseases