Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.1, pp.273-287, 2021 (International Refereed University Journal)

EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA) İLE BORSA PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST FİNANSAL ENDEKSİNE YÖNELİK BULGULAR

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.22, no.3, pp.405-425, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

PETROL FİYATLARI İLE PAY SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

SOCIAL SCIENCE STUDIES JOURNAL, vol.5, no.44, pp.5204-5211, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ VE PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

The Journal of International Social Research, vol.12, no.62, pp.1315-1325, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MARKA DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİST 100 ÖRNEĞİ

AKADEMİK BAKIŞ, no.61, pp.364-378, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Borsa İstanbul’da Yer Alan Aracı Kurumların PerformansınınÇok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.141-164, 2017 (International Refereed University Journal)

15 Temmuz Darbe Girişiminin BİST 30/100 Endeksleri Üzerine Etkisinin Olay Çalışması (Event Study) Yöntemi İle Analizi

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.54-67, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Firmaların Pazarlama Faaliyet Performans Düzeylerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ (INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES), vol.18, no.1, pp.113-136, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİST DE İŞLEM GÖREN KOBİ GIDA İŞLETMELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN VZA YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ

ULUSLARARASI AKADEMİK BAKIŞ, no.47, pp.1-20, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BANKACILIK SEKTÖRÜ BORSA PERFORMANS ANALİZİ: BİST BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

6th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR’19), Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.39-51

BANKACILIK SEKTÖRÜ BORSA PERFORMANS ANALİZİ: BİST BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.39-51

Brand Finance Turkey 100 Listesinde Yer Alan Bankaların Marka Değerleri İle İlişkili Ölçütlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Analiz

VI. International Conference on Applied Economy and Finance Extended with Social Science, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.886-898

BANKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.127-137

MAPPAC Yöntemi İle Türkiye’deki Katılım Bankalarının Performanslarının Analizi

I. INTERNATIONAL SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH STUDENT CONGRESS, Konya, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.404-413

Books & Book Chapters

Marka Değeri İle İlişkili Ölçütlerin Belirlenmesine Yönelik Analiz: Brand Finance Turkey Örneği

in: ULUSAL, ULUSLARARASI VE KÜRESEL ÖLÇEKTE FİNANS UYGULAMALARI, DR. ŞAHİN KARABULUT, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.381-394, 2021

SANAL PARA BİRİMİ BİTCOİN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRM A MAKALELERİ-1, Dr. Öğretim Üyesi İsmail ELAGÖZ, Dr. Öğretim Üyesi Göktürk ERDOĞAN, Dr. Abdül GEZER, Dr. Abdullah YILMAZ, Editor, GECE AKADEMİ YAYINEVİ, Ankara, pp.218-237, 2019

Değere Dayalı ve Muhasebeye Dayalı Performans Ölçütleri ile Firma DeğeriArasındaki İlişki: BİST İmalat Sanayi Örneği

in: Turkey Vision: Multidisciplinary Studies 2019, Bülent KIRMIZI, Doç Dr. /Assoc.Prof.Dr.Bahar İŞİGÜZEL, Doç Dr. /Assoc.Prof.Dr, Editor, Ekin Yayınevi, pp.558-571, 2019

The Effect of Basel Accords on Economic Value Added and Market Value Added

in: New Trends in Banking and Finance, Çağatay Başarır, Burak Darıcı Hasan Murat Ertuğrul, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.233-244, 2019

Etkin Piyasa Hipotezi ve Zayıf Formda Piyasa Etkinliğinin Zaman Serileri İle Analizi: BİST100 ve SP500 Endekslerine İlişkin Ampirik Bir Araştırma

in: Bankacılık ve Finans Araştırmaları, Serkan Yılmaz KANDIR, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ A.Ş, Ankara, pp.21-31, 2019