Education Information

Education Information

 • 2015 - 2021 Doctorate

  Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cancer Biology, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kanser Biyolojisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Investigation of the Effects of Carbonic Anhydrase-IX Inhibition on B-Raf Protein in Melanoma Cell Line

  Ankara Yildirim Beyazit University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2015 Postgraduate

  YENİ SENTEZLENMİŞ KROMON TEMELLİ SÜLFONAMİDLERİN (KTS) SİTOZOLİK KARBONİK ANHİDRAZ I-II (CA I-II) VE TÜMÖR İLİŞKİLİ KARBONİK ANHİDRAZ IX-XII (CA IX-XII) İZOENZİMLERİ ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kanser Biyolojisi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English