Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Ankara Yildirim Beyazit University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği

 • 2013 - Continues Assistant Professor

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü

 • 2007 - 2012 Research Assistant

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2007 Research Assistant

  Sakarya University, Conservatoıre, Department Of Basıc Scıences

Courses

 • Undergraduate Yardımcı Çalgı ve Ses Eğitimi VI

 • Undergraduate Kuramsal Proje II

 • Postgraduate Türk Müziği Nazariyatı II

 • Undergraduate Türk Müziği Nazariyatı (Makam) VI

 • Undergraduate Klasik Batı Müziğinin Temelleri I

 • Postgraduate Türk Müziği Nazariyatı I

 • Undergraduate Yardımcı Çalgı ve Ses Eğitimi I (Viyolonsel)

 • Undergraduate Yardımcı Çalgı ve Ses Eğitimi II

 • Undergraduate Türk Müziği Nazariyatı (Makam) II

 • Undergraduate Klasik Batı Müziğinin Temelleri II

 • Postgraduate Türk Din Musikisi Eserlerinin Analizi

 • Undergraduate Çalgı Eğitimi VI

 • Undergraduate Türk Müziği Nazariyatı (Makam) III

 • Undergraduate Yardımcı Çalgı ve Ses Eğitimi V

 • Undergraduate Çalgı Eğitimi VIII

 • Undergraduate Bireysel Konser I

 • Undergraduate Çalgı Eğitimi V

 • Undergraduate Türk Müziği Nazariyatı (Makam) IV

 • Undergraduate Türk Müziği Nazariyatı (Makam) V

 • Undergraduate Çalgı Eğitimi VII (Viyolonsel)

 • Undergraduate Kuramsal Proje I