Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arap Mağrib devletlerinde Selefilik

Akademik Ortadoğu, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey's loaded discussion on system change: presidentialism vs. parliamentarism

Turkish policy quarterly, cilt.15, sa.1, ss.33-39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARAP DÜNYASINDA SİYASİ SELEFİZM VE MISIR ÖRNEĞİ

Akademik ORTA DOĞU, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dış Politikası ve Uluslararası Örgütler

Akademik Ortadoğu, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Ortadoğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri

SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3 KASIM SEÇİMLERİNİN ANATOMİSİ: TÜRK SİYASETİNDE SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM

Selçuk Üni. İİBF Sosyal Ekonomik Araştırmalar, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Twins or enemies: comparing nationalist and Islamist traditions in Turkish politics

Middle East Review of International Affairs, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’xxde Siyasi Parti Sisteminin Gelişimi ve Demokratik İstikrar

liberal düşünce, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Siyasal Güven: Nedenleri ve Sonuçları

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.56, sa.4, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE'DE SEÇMEN DAVRANIŞI: PARTİZAN TUTUMLAR, İDEOLOJİ VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN OY VERMEYE ETKİSİ

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri MYO Dergisi,, cilt.4, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KÜRESEL YÖNETİŞİM KRİZİ VE DERİNLEŞEN ANARŞİ

5. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Marakeş, Fas, 3 - 05 Kasım 2015, ss.18-19

Who Supports the EU-Led Reforms for Democratization in Turkey? Evidence from the Turkish University Youths

2. International Symposium on Sustainable Development (ISSD 2010), 8 - 09 Haziran 2010

Does Turkey’s Proactive Foreign Policy Contribute to the EU Membership: Perceptions of the Turkish University Youths

European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Mediterranean Programme, Eleventh Mediterranean Social and Political Research Meeting, 24 - 27 Mart 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Küresel Sistemde İslam, Terör ve Şiddet Tartışmaları

Din ve Şiddet: Tarihi, Dini, Siyasi;Sosyo-Psikolojik Kültürel Boyutlarıyla, Sancar Faruk, Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.31-46, 2016

Modern Ortadoğunun Oluşumunda Batı'nın Rolü

EMPERYALİZM VE İSLAM DÜNYASI, Mustafa Algan, Mustafa Bilgin, Merol, Bekir Tarık Yiğit , Editör, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), Ankara, ss.315-325, 2015