Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Aspects of Party System Development in Turkey

TURKISH STUDIES , vol.2, no.1, pp.71-92, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜRESEL YÖNETİŞİM KRİZİ VE DERİNLEŞEN ANARŞİ

5. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Marakeş, Morocco, 3 - 05 November 2015, pp.18-19

Does Turkey’s Proactive Foreign Policy Contribute to the EU Membership: Perceptions of the Turkish University Youths

European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Mediterranean Programme, Eleventh Mediterranean Social and Political Research Meeting, 24 - 27 March 2010

Books & Book Chapters

Ulus Devletlerin Yükselişi Eğitimde Uluslararasılaşması Nasıl Etkiledi?

in: 50 Soruda Eğitimin Uluslararasılaşması ve Türkiye, Akgün Birol, Çelik Metin, Editor, Altınbaş Üniversitesi Yayınları, pp.31-38, 2022

Türkiye Maarif Vakfı: FETÖ ile Eğitim Yoluyla Yurt Dışında Mücadele

in: 15 Temmuz Sonrası Türkiye: Siyaset, Hukuk, Dış Politika, Güvenlik, Duran Burhanettin, Uzun Cem Duran, Editor, SETA yayınları, pp.311-344, 2022

Yeni Normal Dönemde Küresel Yönetişim: Uluslararası Kurumların Geleceği

in: Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği, Muzaffer Şeker, Editor, TÜBA, Ankara, pp.367-384, 2020

TBMM’nin XVIII. Dönemi

in: Yüzüncü Yılında TBMM: Oluşumu, Çalışma Şartları ve İşlevleri: II. Cilt, TEKİN YUSUF, Editor, TBMM Basımevi, Ankara, pp.613-644, 2020

Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler

in: Covid-19 ve Uluslararası Kurumların Rolü, , Editor, SAM Yayınları, Ankara, pp.76-81, 2020

Global Governance in the Postpandemic Period:The World Health Organization and the Futureof International Organizations

in: Reflections on the Pandemic in the Future of the World, ŞEKER MUZAFFER, Editor, TÜBA, Ankara, pp.351-368, 2020

SİYASAL SİSTEMLER

in: Orta Doğu AKTÖRLER, UNSURLAR, SİSTEMLER, MEHMET ŞAHİN, Editor, KOPERNİK, İstanbul, pp.553-585, 2019

12 Eylül Döneminde Dış Politika [1980–1983]

in: Osmanlı’xxdan GünümüzeTürkiye’xxnin Dış Politikası, çaylak adem, Editor, savaş yay., Ankara, pp.1, 2018

Gelişmekte Olan Ülkeler: Temel Kavramlar veYaklaşımlar.....

in: GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASET, Akgün Birol, Editor, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI (anadolu üniversitesi), Eskişehir, pp.2-25, 2017

Sömürgecilikten Küreselleşmeye: Uluslararası SistemdeGelişmekte Olan Ülkelerin Değişen Rolü......

in: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDESİYASET, Akgün Birol, Editor, açıköğretim fakültesi yayını (anadolu üniversitesi), Eskişehir, pp.26-53, 2017

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Küresel Sistemde İslam, Terör ve Şiddet Tartışmaları

in: Din ve Şiddet: Tarihi, Dini, Siyasi;Sosyo-Psikolojik Kültürel Boyutlarıyla, Sancar Faruk, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.31-46, 2016

Modern Ortadoğunun Oluşumunda Batı'nın Rolü

in: EMPERYALİZM VE İSLAM DÜNYASI, Mustafa Algan, Mustafa Bilgin, Merol, Bekir Tarık Yiğit , Editor, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), Ankara, pp.315-325, 2015

Türk Diasporası

in: Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi 1, , Editor, Gökkubbe yayınları, İstanbul, pp.285-328, 2008

AK: Avrupa Konseyi

in: Uluslararası Örgütler ve Türkiye (AK: Avrupa Konseyi), Çalış Şaban, Akgün Birol, Kutlu Önder, Editor, Çizgi yayınları, Konya, pp.259-279, 2006

Politik Kültür ve Kalkınma

in: İktisadi Kalkınmada Sosyal Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Kar M., Taban S., Editor, Ekin Kitabevi, Bursa, pp.1, 2005

Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin AB Sürecindeki Rolü

in: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Siyasal Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar, Arıkan H., Kar M., Editor, Seçkin Yayınları, Ankara, pp.77-87, 2005

İslamcılar-Demokrasi İlişkisinin Tarihi Seyri

in: Türkiye de Siyasal Düşünce İslamcılık (İslamcılar-Demokrasi İlişkisinin Tarihi Seyri), , Editor, İletişim Yayınları, pp.652-663, 2005

Küresel Terör: Mit mi Gerçek mi?

in: Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü (Küresel Terör: Mit mi Gerçek mi?), , Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.399-429, 2004

Küreselleşme, Sanal Siyaset ve E-Demokrasi

in: Küresel Sistemde Siyaset Yönetim ve Ekonomi, ÇUKURÇAYIR Akif, Editor, Çizgi Yayınları, Konya, pp.53-80, 2003

Tanrı Dağı Kadar Türk Hira Dağı Kadar Müslüman: Türk Milliyetçiliğinin Terkibinde Dinin Dozu

in: Türkiye de Siyasal Düşünce Milliyetçilik (Tanrı Dağı Kadar Türk Hira Dağı Kadar Müslüman: Türk Milliyetçiliğinin Terkibinde Dinin Dozu), , Editor, İletişim yayınları, İstanbul, pp.584-618, 2002

Çatışmadan Uzlaşmaya: 21.Yüzyıla Girerken Balkanlar'da Türk-Yunan Rekabeti

in: 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, Bal İdris, Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.153-170, 2001

Metrics

Publication

52

Citation (Scopus)

81

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals