Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Predicting heart transplantation outcomes through data analytics

Decision Support Systems, vol.94, pp.42-52, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Interaction of Turkey and World Trade within the Framework of the World Trade Organization

International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), vol.9, no.10, pp.1-9, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

COMPONENT ANALYSIS FOR INTERESTING PATTERN DETECTION IN MULTI-VARIABLE DATA SETS

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-11, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Applied integration of time series and multi-variable regression algorithms

İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya, vol.14, no.1, pp.13-25, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

COVİD-19’DAN EN ÇOK ETKİLENEN 9 OECD ÜLKESİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, vol.3, no.5, pp.14-25, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Dönemsel Anomalilerin Borsa İstanbulu2019da İşlem Gören Mevduat Bankaları Hisse Değerlerinde Test Edilmesi

International Journal of Social, Political and Economic Research, vol.8, no.1, pp.136-151, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Tüketici Yorumları Üzerine Bir Metin Madenciliği ve Veri Boyutu İndirgeme Yaklaşımı

Zeki Sistemler Teori ve Uygulamaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.8-16, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

OECD ÜLKELERİNDE ÇOCUKLARDA SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ETKİNLİK ANALİZİ

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.44-63, 2021 (Other Refereed National Journals)

Predicting hotel reviews from sentiment: a multinomial classification framework

Journal of Modelling in Management, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Gelir eşitsizliği bireylerin refahını etkiler mi? Türkiye’den bulgular

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASED), vol.2, no.2, pp.243-260, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

GELİR EŞİTSİZLİĞİ BİREYLERİN REFAHINI ETKİLER Mİ?TÜRKİYE’DEN BULGULAR

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.243-260, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Spam içerikli e-postaların tespiti için bir metin madenciliği uygulaması: Terimlerin gama ilişki katsayısına dayalı polarizasyonu

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve BilgisayarBilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.95-104, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

WINS/LOSSES IN GAMES AND STOCKS: AN ANALYSIS ON A FOOTBALL CLUB’S STOCK PERFORMANCE

INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.1, no.3, pp.333-354, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA TİCARETİNİN GELİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ

23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, Kyyiv, Ukraine, 26 - 28 September 2019, pp.80-91

ORTAKLIK HAKKI SAĞLAYAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE ORTAKLIK HAKKININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I. ULUSLARARASI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2019, pp.284-290

SERMAYE VE ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

I. ULUSLARARASI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2019, pp.291-297

Books & Book Chapters

FINANCE STUDIES/ THE EFFECTS OF GENERATION DIFFERENCES ON THE INVESTMENT DECISIONS AND THE EXAMPLE OF ANKARA

in: ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL HUMAN AND ADMINISTARIVE SCIENCES, Hasan BABACAN, Abidin TEMİZER, Editor, Ivpe, CETINJE, pp.107-125, 2019