Education Information

Education Information

 • 2016 - 2016 Post Doctorate

  Freie Universitaet Berlin, Graduate School for Muslim Societies and Communities, History, Germany

 • 2010 - 2011 Post Doctorate

  University of London-School of Oriental and African Studies, School of History, History, United Kingdom

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Medıa And Communıcatıon Studıes, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Radıo, Cınema And Televısıon, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Burhan Asaf Belge: Cumhuriyetin erken döneminde iktidar ve aydın ilişkisi

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2003 Postgraduate

  Bir düzenleyici kurul analizi: Radyo Televizyon Üst Kurulu

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Sinema Ve Televizyon (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • C2 Mastery English