Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2023 - Continues Research Assistant

    Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi