Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Peygamberimiz ve Sade Hayat

Dergi Ayrıntı , no.28, pp.45-48, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hoca Ahmed Yesevi Düşüncesinde Ahlak

VI. Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Veli Sempozyumu -Yesevilik-, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.385-401

Kars’xxta Yetişen Ünlü Alimler ve Bölgenin İslamlaşmasına Katkılar

Uluslararası Kars Alimleri Sempozyumu, Kars, Turkey, 20 - 21 October 2018, pp.130-141

Uyguladığı Metotlar Yönüyle Hoca Ahmet Yesevi ve İnsan Eğitim

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2018, pp.149-164

Rol Model Şahsiyet Olarak Hz. Peygamber’xxin (s.a) Örnekliği

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.545-553

İSLÂM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE İŞÂRÎ VE İRFÂNÎ YORUM

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.32-33

Davud-i Karsî’nin Hadis Kültürü

Uluslararası Davud-i Karsi Sempozyumu, Kars, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.188-203

Eğtici Bir Şahsiyet Olarak Hoca Ahmed Yesevi

Uluslarası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.829-830

Harakani ve Hoca Ahmed Yesevinin İlim ve İrşad Yönteminde Ortak Noktalar

III. Uluslararası Ebu’xxl-Hasan Harakanî Sempozyumu, Kars, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.10-11

RÖL MODEL ŞAHSİYET OLARAK HOCA AHMED YESEVÎNİN İNSAN VE TOPLUM İNŞASINDA HZ PEYGAMBER İN ETKİSİ

Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.163-187

Kutadgu Bilig te Hz Peygamber Telakkisi

Yûsuf Has HâcIb’In Doğumunun 1000. Yılında Kutadgu BIlIg TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ŞÂHESERI Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 November - 20 May 2014, vol.1, pp.400-415

Hoca Ahmed Yesevî nin Divân ıI Hikmet inde Hz Peygamber Tasavvuru

Geçmişten Günümüze Hoca Ahmed Yesevî, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2016, vol.1, pp.99-127

İlme Ve İrfana Adanmış Bir Portre Çaykaralı Hanecizâde Hacı Salih Bilgin

I. ULUSLARARASIGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZON’DA DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015

İMAM MÂTURÎDÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASINDATASAVVUF

IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Çorum, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.59-68

İmam Eş arî nin Eserlerinde Hadis Kültür

Uluslarası İmam Eş'arî ve Eş'arilik Sempozyumu, Siirt, Turkey, 21 - 23 September 2014, vol.2, pp.695-713

EKONOMİK HAYATTA SADE DÜŞÜNCE

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Ohrid, Macedonia, 22 - 26 May 2015

Hoca Ahmed Yesevi Düşünce Sistemi Kaynakları ve Tesirleri

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanları Buluşması, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2014, vol.1, pp.437-450

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Hadis Kültürü

I. Uluslararası AhmedZiyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.471-484

Orta-Asya Türkistan Coğrafyasında Yetişen Muhaddisler ve Hadis İlmine Katkıları

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 31 May - 01 June 2007, pp.243-252

Hadislerde Yaratılış Problemi,

IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 April - 20 October 2003

Books & Book Chapters

Bölüm 13 Dünya ve Dünyevileşme

in: Bireysel ve Toplumsal Hayatta Hadis II, Ahmet Yıldırım, Selim Demirci, Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.339-368, 2019

Bölüm 1 Hadis ve Sünnetin Anlaşılması

in: Bireysel ve Toplumsal Hayatta Hadis I, Yıldırım, Ahmet, Demirci Selim, Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.11-32, 2019

Hoca Ahmed Yesevi Hayatı, Tasavvufi ve İlmi Şahsiyeti

in: İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri: Maveraunnehir, İlyas Çelebi, Editor, Ensar, İstanbul, pp.545-590, 2019

Hoca Ahmed Yesevi’xxden Hacı Bayram Veli’xxye İrfan Geleneği

in: Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri İle Ankara, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Akçağ, Ankara, pp.29-40, 2018

İmam Maturidi Zaviyesinden Tasavvufa Bakış

in: Maturidi Düşünce ve Maturidilik Literatürü, M. Raşit Akpınar, Recep Tuzcu, Aslı Menekşe, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.199-216, 2018

Harakani ve Yesevi’xxnin İlim ve İrşad Yönteminde Ortak Noktalar

in: Peygamber Varisi İki Büyük Sufi Ebu’xxl-Hasen Harakani ve Mevlana, Alparslan Kartal, Editor, Soncağ, Ankara, pp.182-200, 2018

İslam Düşüncesinde Birlikte Yaşama-Kudüs Örneği-

in: Dini Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Özcan Güngör, Editor, DBY Yayınları, İstanbul, pp.109-120, 2018

GÜNEYSU VE HAVALİSİNDE YETİŞEN ÜNLÜ DİN BİLGİNLERİ VE BÖLGENİN İSLAMLAŞMASINA KATKILARI

in: GÜNEYSU’DA DİNÎ - SOSYAL KÜLTÜREL VE SANATSAL HAYAT, Salih Sabri Yavuz, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.223-234, 2017

Erken Dönem Hadis Tasavvuf İlişkisi

in: İslam Tasavvufunun Teşekkülüne Dair Araştırmalar, Mehmet Necmeddin Bardakçı, Editor, SDÜ, Isparta, pp.143-158, 2017

DÎVÂN I HİKMET TE YER ALAN HADİSLERİN KAYNAKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlar, Ankara, pp.117-148, 2017

Hosgörü ve Müsamaha Sembolü, Bilge Şahsiyet Hoca Ahmed Yesevi

in: İslam’ın Evrensel Mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük, , Editor, Marmara Matbaası, Şanlıurfa, pp.113-117, 2017

Rol Model Şahsiyet Olarak Hoca Ahmed Yesevî’nin İnsan ve Toplum İnşasında Hz. Peygamber’in Etkisi.

in: I. ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVİ SEMPOZYUMU, Ahmet Kartal, Editor, Merkez Repro Basım Yayın Ltd. Şti., Ankara, pp.217-242, 2017

Hadis Usûlü Hadis Adistemesi

Türkiye Diyanet Vakıfı Yayınları, Ankara, 2016

Hadis Tarihi

Türkeye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2016

Balkanlarda İslâmî İlimler ve Orada Yetişen Ünlü Âlimler

in: Balkanlarda İslam, Kafkasyalı, M. Savaş, Editor, Tika Yayınları,, Ankara, pp.81-118, 2016

Değerler Bağlamında Hz.b Peygamber'in Örnekliği ve Rol Model Oluşu

in: Çalışan Gençlik ve Değerler, Özcan Güngör, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.169-187, 2015

HOCA AHMED YESEVÎ

in: DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİENDÜLÜS VE FELSEFENİN İŞRAKÎLİ LEŞMESİ Ğİ, Eyüp BEKİRYAZICI, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.121-146, 2015

Hz. Muhammedin Hayatı ve Sünneti

in: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğ, Özcan Güngör, Editor, Akçağ Akademi, pp.77-156, 2015

HADİS RİVAYETLERİNDE NÛR-İ MUHAMMEDÎ MESELESİ

in: Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri II, Mehmet Bulgen, Editor, M.Ü. İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI No: 363, İstanbul, pp.115-135, 2015

Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2013

Hoca Ahmed Yesevi nin Hadis Kültürü

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2012

Orta Asyada İslami İlimlerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

in: Orta Asya da İslam, Muhammed Savaş Kafkasyalı, Editor, Hoca Ahmed Yesevi Ün, Yayınları, Ankara, pp.647-690, 2012

Peygamberimizin Sade Hayatı

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007

TASA VVUF LİTERA TÜRÜNDE GA YBİ RİV AYETLER

in: Kur an Ve Tefsir Araştırmaları VI, , Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.97-124, 2004

Hadislerle Tasavvuf

Umran Yayınevi, İstanbul, 1996

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.462-463, 1999

Metrics

Publication

64

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Project

10

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals