Res. Asst. AYBENİZ AKLAN


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Karşılaştırmalı Hukuk


Research Areas: Civil Law, Private Law, Information Law

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Postgraduate

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Turkey

2015 - 2021

2015 - 2021

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

2014 - 2019

2014 - 2019

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

2017 - 2018

2017 - 2018

Undergraduate

Ludwig-Maximilians-Universitaet München, Hukuk, Hukuk, Germany

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

DAAD-HSK Stipendium

Vocational Training

Heinrich Heine Universitaet Düsseldorf

2019

2019

Yasal Avukatlık Stajı

Vocational Training

Türkiye Barolar Birliği

2019

2019

Hukukçular İçin İngilizce II Sertifika Programı

Vocational Training

Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü

2017

2017

Erasmus Academic Exchange Programme

Vocational Training

European Union Erasmus Exchange Programme

Research Areas

Civil Law

Private Law

Information Law

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

PANDEMİ DÖNEMİNDE KİŞİSEL VERİLERE YENİ BİR BAKIŞ: FARKLI ÜLKELERDEN VAKA ANALİZLERİ

Güneş Peschke Z. S., Aydoğdu Y., Aklan A.

Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 December 2021, pp.114-132

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

YBHD

Committee Member