Education Information

Education Information

 • 2017 - 2019 Postgraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Instıtute Of Economy And Socıal Scıences, Turkey

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1996 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Statistics, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Koşullu Lojistik Regresyon Çözümlemesi ve Avrupa Birliği Verisi Üzerine Bir Uygulama

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • 2000 Postgraduate

  Değişken Varyans Durumunda F Testlerinin Geçerliliğini Sağlamak İçin Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Çalışma

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C2 Mastery English