Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating incorrect management of transferred pediatric burn patients

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.22, sa.3, ss.247-252, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Risk factors of fungal infection in a children's burn unit

Chirurgia (Turin), cilt.29, sa.6, ss.185-189, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Caudal Epidural Anesthesia in Pediatric Urological Surgery a Single Institutional Experience with 5536 Cases

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Hemoroidler Bir Retrospektif Çalışma

Journal of Contemporary Medicine, cilt.5, sa.2, ss.106-110, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Newborn with Klippel Feil Syndrome in Association of Annular Pancreas and Diastematomyelia

Türkiye Çocuk Hast Derg, cilt.1, ss.44-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genitourinary System Trauma in Children

Turkish Journal of Pediatric Disease, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaciğer Kist Hidatiğinin Cerrahi ve Perkutan Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Türkiye Çocuk Hast Derg, cilt.3, ss.141-145, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Children With Acute Abdominal Pain How Many Of Them Have A Diagnosis Eventually

Türkiye Çocuk Hast Derg, cilt.2, ss.59-63, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necessity of Teamwork in A Hospital for Paediatric Dermatologic Units

Türkiye Çocuk Hast Derg, cilt.3, ss.109-112, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PILONIDAL DISEASES AT PEDIATRIC AGE GROUP EVALUATION THE PEDIATRIC SURGICAL INTEREST

ÇAĞDAŞ TIP DERGİSİ, cilt.3, sa.3, ss.173-175, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATYPICAL AND LONG TERM MANIFESTATION OF CAT SCRATCH DISEASE WITH AXILLARY LYMPHADENOPATHIES

ÇAĞDAŞ TIP DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.22-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION THE ANTI DIABETIC ACTIVITY OF CHERRY LAUREL LAUROCERASUS OFFICINALIS

THE OPEN CONFERENCE PROCEEDINGS JOURNAL, cilt.3, ss.8-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Controversies on clitoroplasty

THERAPEUTIC ADVANCES IN UROLOGY, cilt.3, sa.6, ss.273-277, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A novel operative technique for concealed penis secondary to penoscrotal web a case report

THERAPEUTIC ADVANCES IN UROLOGY, cilt.2, ss.215-218, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SIGMOID COLON ELONGATION EVALUATION BY VOLUME RENDERING TECHNIQUE

ÇAĞDAŞ TIP DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.71-73, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MANAGEMENT OF A PATIENT WITH XERODERMA PIGMENTOSUM FOR ESOPHAGEAL DILATATION

ÇAĞDAŞ TIP DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.92-93, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epidermolizis Bullosa Özofagus Atrezisi Yarık Damak ve Dudak Birlikteliği

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.100-103, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN ANALYSIS OF FOREIGN BODY ASPIRATIONS IN TURKEY

ÇAĞDAŞ TIP DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.1-5, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BILATERAL SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX IN A NEWBORN WITH N1303K MUTATION OF CYSTIC FIBROSIS CFTR GENE

TÜBERKULOZ VE TORAKS DERGİSİ, cilt.58, sa.2, ss.181-183, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pilor Atrezisi

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.27-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazogastrik Sondaya Bağlı Solunum İnhibisyonu Vaka Sunumu

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.23-25, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Infected Urachal Sinus A Case Report and Literature Review

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Our Experience With Peripherally Inserted Central Venous Catheterisation in Newborns

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdominal Tuberculosis In A 3 Year Old Child

MARMARA MEDICAL JOURNAL, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PYELOLITHIASIS BASED ON URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION WITH SITUS INVERSUS TOTALIS HANDLING OF A CHILD

THE INTERNET JOURNAL OF UROLOGY, cilt.6, sa.1, ss.1-3, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Survey On Intraoperative Penile Erections of Four Children

Acta Oncol Turc, cilt.41, ss.45-48, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conjugated Hyperbilirubinemia in a Neonate with Meconium Ileus and Congenital Hypothyroidism

Acta Oncol Turc, cilt.41, ss.52-54, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SELENIUM MANGANESE ZINC AND COPPER LEVELS IN CONSTIPATED CHILDREN

THE INTERNET JOURNAL OF NUTRITION AND WELLNESS, cilt.5, sa.1, ss.1-10, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eruptif vellus kıl kisti tanısı alan bir olguda cerrahi tedavi Yaklaşımı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ DERGİSİ, cilt.49, ss.46-48, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transanal Endorektal Pull through yöntemi ile yeniden konjenital megakolon ameliyatı

Türkiye Klinikleri J Pediatr, cilt.16, ss.65-68, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Torsion of an Encysted Fluid Collection

Thescientificworldjournal, cilt.7, ss.822-824, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case of Spontaneous Resolving Acute Appendicitis A Surgical Dilemma

Acta Oncologica Turcica, cilt.40, ss.44-47, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intraoperative Diagnosis and Treatment of a Littre s Hernia Without Incarceration in a child

Acta Oncologica Turcica, cilt.40, ss.41-43, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Postoperatif ağrının FLACC YBAAT ağrı skalası ile değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, cilt.4, ss.1-4, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dermatolojik hastalıklarda radyoloji bulguları

Dermatose, cilt.4, ss.239-243, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posterior üretral valv olgusunda prenatal ultrasonografik bulgular

MN Klinik Bilimler& Doktor, cilt.11, ss.328-330, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multicystic Dysplastic Kidney Case Report and Review of the Literature

GORM, cilt.11, ss.127-129, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lomber Apse Drenajı Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

Özofagus Darlığında Dilatasyona Ara Verebilirmiyim

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

Kliniğimizde Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

Pilonidal Sinüs Tedavisinde Skleroterapi Uygulamaları

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

Port Kateter Uygulamaları

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

Karaciğer Kist Hidatikleri

XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

Çocuk Yanıkları Niçin Ölüyor

II. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri