Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Effects of GDPR on the financial services sector in the Kingdom of Saudi Arabia

Journal of Data Protection and Privacy, vol.4, no.3, pp.273-282, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kefalet Sigortası’nın Türk Finansal Kesiminde Uygulanması ve Muhtemel Etkileri

Maliye Finans Yazıları, vol.1, no.110, pp.135-160, 2018 (Other Refereed National Journals)

Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans: Case of Turkey and Saudi Arabia

Journal of Business Research - Turk, vol.10, no.3, pp.693-709, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Export Credit Insurance and Export Performance: An Empirical Gravity Analysis for Turkey

International Journal of Economics and Finance, vol.9, no.8, pp.12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Risk Management in international trade

Islamic Finance Today, pp.2-5, 2009 (Non-Refreed Journal) identifier

Uluslararası Ticarette Akreditifli Ödemeler ve UCP 600

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.13, pp.209-222, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri: 1998-2016 Türkiye İthalatının Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Bankacılık Konferansı, Başkent Üniversitesi, Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2018, vol.1, pp.536-547

Hidden bank charges amidst ethics, transparency, and regulation: Case of rebate programs of international banks.

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.2, pp.27-45

Development of Turkish Economy Past Present and Future

International Conference on“India’s Development Strategy: Discourses on Past, Present and Future”, New Delhi, India, 5 - 06 March 2013

Books & Book Chapters

İslami Finansın Gelişiminde Finansal Teknolojik Yenilikler

in: İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale, Korkut, Cem, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.311-341, 2020

Katılım Bankacılığı Prensipleri Işığında Mevduatta Zamanaşımı Uygulamasının Değerlendirilmesi

in: Katılım Finansında Yeni Yaklaşımlar, , Editor, TKBB Yayınları, İstanbul, pp.7-40, 2019

Alternatif Finansman Teknikleri: Katılım Bankacılığı ve İslami Finans

in: Uluslararası Ticaretin Finansmanı, Prensipleri ve Blockchain, Ali Polat, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.151-183, 2018

Mesleki Ahlak Kuralları ve Katılım Bankacılığı: Türk Bankacılık Etik İlkeleri ve AAOIFI Standartları Mukayesesi

in: Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Bozkuş Kahyaoğlu Sezer, Özkara Zülfi Umut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.17-42, 2018

Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2008