Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Expertise In Medicine

  Dicle University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 1994 - 2001 Undergraduate

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2008 Postgraduate

  Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda akut koroner sendromun erken tanısında kalp tipi serbest yağ asidi bağlayıcı protein'in (H-FABP) rolü, troponin ve CK-MB ile karşılaştırılması

  Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English