Arş.Gör.Dr.

ALKAN ÜSTÜN


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Eğitim Bilgileri

2015 - 2021

2015 - 2021

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

2012 - 2013

2012 - 2013

Yüksek Lisans

University Of Southampton, Msc Sociology And Social Policy, İngiltere

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2021

2021

Doktora

Dünyada Kentsel Dönüşüm Örnekleri: Bulanık Küme İdeal Tip Analizi ile Karşılaştırmalı Vaka İncelemesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

2013

2013

Yüksek Lisans

A qualitative study on the social experiences and perceptions of divorced individuals in Turkey

University Of Southampton, Msc Sociology And Social Policy

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Eğiticilerin Eğitimi

Mesleki Eğitim

Ankara Üniversitesi

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Ders Muafiyet Komisyonu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Lisans Öğrencileri Ders Danışmanlığı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Covid-19 Şokunu Derinleştirmek veya Salgın Günlerinde Günah Keçisi Olarak Öteki

ÖZYURT C. , CİZRELİ B. , ÜSTÜN A.

TYB AKADEMİ, sa.30, ss.33-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İklim Değişikliğine Kentin İçinden Bakmak

Üstün A.

İklim ve Toplum, cilt.1, sa.1, ss.49-50, 2019 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2019

2019

Türkiye Sosyalist Sol Müzik Gruplarının Eserlerinde Kutsal Temalar

CİZRELİ B. , ÜSTÜN A.

Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 2019 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Gazete ve Sosyolojik Muhayyile

ÜSTÜN A.

Sosyoloji Divanı, sa.8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türk Bursiyerlerin Yurtdışı Deneyimleri ve Karşılaştıkları Güçlükler

ÜSTÜN A.

Eğitime Bakış, sa.34, ss.69-74, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kimlikte Kentli Olmak

KORKMAZ SAĞLAM F. , ÜSTÜN A.

9. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

2019

2019

Kore Cumhuriyeti Kentleşmesine Bakış: Ekonomik Mucize Herkes İçin mi?

ÜSTÜN A. , KORKMAZ SAĞLAM F.

9. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.270-271

2018

2018

Consequences Of Rapid Urbanisation: The Case Of Republic Of Korea

ÜSTÜN A. , CİZRELİ B. , ÖZTÜRK M.

III. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Strasbourg, Fransa, 26 - 27 Ekim 2018

2018

2018

Geleneksel Kore Toplumu ve Kore Kalkınması

ÜSTÜN A. , CİZRELİ B.

2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2018

2018

2018

Türkiye Sosyalist Sol Müzik Gruplarının Eserlerinde Kutsal Temalar

CİZRELİ B. , ÜSTÜN A.

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.132

2017

2017

Yapısal İşlevselcilikte Çağdaş Eğilimler

CİZRELİ B. , ÜSTÜN A.

2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.690

2017

2017

Tarihsicilik Eleştirisi Bağlamında Tarih Sosyoloji İlişkisi

CİZRELİ B. , ÜSTÜN A.

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2017

2015

2015

Yurtdışında Lisansüstü Eğitimlerini Sürdüren Türk Bursiyerlerin Deneyimleri ve Karşılaştıkları Güçlükler

ÜSTÜN A.

1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2015, ss.64-73

2016

2016

At Yarışı Oynayanların Sosyalleşme Deneyimleri

ÜSTÜN A.

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

2016

2016

Sosyolojik Açıdan Tarihsicilik Eleştirisi

ÜSTÜN A. , CİZRELİ B.

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.62-69

2016

2016

Türkiye Sosyalist Solunun Güncel Ortadoğu Okuması

Cizreli B. , Üstün A.

III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2016, ss.95-96

2016

2016

Türkiye Sosyalist Solunun Güncel Ortadoğu Okuması

CİZRELİ B., ÜSTÜN A.

III. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2016

2015

2015

Bireylerin Boşanma Sonrası Sosyal Deneyimleri

ÜSTÜN A.

14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Kentsel Dönüşümün Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Perspektif

ÜSTÜN A.

x, , Editör, Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, ss.87-109, 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - 2019

2019 - 2019

İklim ve Toplum

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2015

Kasım 2015

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Üstün A. , Sağıroğlu A. Z. , Cizreli B.
İstanbul, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2017 - 2017

2017 - 2017

Mevlana Değişim Programı

Öğrenci Hareketliliği

Kyungpook National University, Güney Kore