Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Small and Medium Enterprises and Global Risks: Evidence from Manufacturing SMEs in Turkey

International Journal of Disaster Risk Science, cilt.11, sa.1, ss.59-73, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Assessing the feasibility of blockchain technology in industries: evidence from Turkey

Journal of Enterprise Information Management, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Business process management in hotels: with a focus on delivering quality guest service

Quality and Quantity, cilt.53, ss.2305-2322, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Global risks and tourism industry in Turkey

Quality & Quantity, ss.1-24, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining the Critical Success Factors in ERP Systems Implementations with Fuzzy Cognitive Mapping The Case of Turkey

Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, cilt.4, sa.1, ss.66-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Supply Chain Integration Competition Capability and Business Performance A Study on Turkish SMEs

Asian Journal of Business Management, cilt.3, sa.4, ss.325-332, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gri İlişkisel Analiz İle Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.38, sa.2, ss.52-61, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tedarik Zinciri Ulaştırma Problemine Sezgisel Yaklaşım Genetik Algoritma

Erciyes SBE Dersisi, cilt.27, ss.43-64, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERP Kullanımının KOBİ lerin Algılanan Performansı Üzerine Etkisi Kayseri İmalat Sektörü Örneği

Erciyes İİBF Dergisi, cilt.33, ss.173-187, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımına Bulanık Ulaştırma Modeli Yaklaşımı

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.32, ss.219-237, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Aşamalı Stratejik Tedarikçi Seçiminin Bulanık TOPSIS yöntemi ile Analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, cilt.11, sa.2, ss.79-112, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi Türkiye Örneği

Atatürk İİBF Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.175-192, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E İş Destekli Performans Karnesi Modeli Yardımıyla İşletmelerde Tedarik Zinciri Performansının Analizi

Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.307-322, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E İş Sistemlerini Değerlendirmede Kullanılabilecek Performans Ölçütleri

Verimlilik Dergisi, sa.2, ss.65-86, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de E İş Uygulamaları İlk 500 e Giren Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.285-304, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyo ekonomik göstergeler açısından illerin gelişmişlik düzeyinin karşılaştırmalı analizi

Erciyes İİBF Dergisi, cilt.24, ss.97-110, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi Süreçleri ve Yararları

Erciyes İİBF Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ticari Bankalarının Performans Değerlendirilmesi

Verimlilik Dergisi, cilt.3, ss.93-112, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kurumsal Kaynak PlanlamaSistemlerinin İşletme Performansına Etkisinin Dengeli Skor Kart ile İncelenmesi: Bir Örnek Olay Çalışması

FSCONGRESS 2019-2FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2019, ss.43-52

PERFORMANCE MEASUREMENT İN HUMANATERIAN ORGANIZATIONS: AN ASSESSMENT MODEL

FSCONGRESS 2019-2FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2019, ss.467-492

Evaluation of Technological Investments onProduction Process

XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, 20 - 21 Nisan 2019, ss.193-204

Blockchain Based Supply Chain Systems: A Review and Future Research Directions

12th International NCMConferencesNew Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, 11 - 12 Ekim 2018

Industry 4.0 in Higher Education: Core Elements and Future Research Directions

12th International NCMConferencesNew Challenges in Industrial Engineering and Operations Management12th International NCMConferencesNew Challenges in Industrial Engineering and Operations Management12th International NCMConferencesNew Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, 11 - 12 Ekim 2018

BLOCKCHAIN BASED SUPPLY CHAIN SYSTEMS: A REVIEW ANDFUTURE RESEARCH DIRECTIONS

THE 12TH NCM INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW CHALLENGES ININDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2018, cilt.1, ss.40-44

INDUSTRY 4.0 IN HIGHER EDUCATION: CORE ELEMENTS ANDFUTURE RESEARCH DIRECTIONS

THE 12TH NCM INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW CHALLENGES ININDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2018, cilt.1, ss.83-86

KOBİ’LERIN BILGI TEKNOLOJILERI DIŞ KAYNAK KULLANIM UYGULAMALARI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2018, cilt.1, ss.11

ANALYSIS OF PREPAREDNESS LEVEL AND OUTSOURCING USAGE OF SMES AGAINST TECHNOLOGICALDISASTERS

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2018, cilt.1, ss.9

ULAŞIM HIZMET KALITESININ SERVQUAL YÖNTEMI İLE ANALIZI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2018, cilt.1, ss.10

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AGRICULTURAL SECTOR APPLICATIONS

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12 - 14 Mayıs 2017

Kalite ve Gıda Güvenlik Sertifikalarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkilerinin Analizi: Gıda Sektörü Örneği

6 th I C oS R eS S E International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12 - 14 Mayıs 2017

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN HOTELS WITH A FOCUS ON DELIVERING QUALITY GUEST SERVICE

6 th I C oS R eS S E International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12 - 14 Mayıs 2017

Analysing effects of tramline on property prices The case of Kayseri property market

56th ERSA Congress, Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?, 22 - 26 Ağustos 2016

Optimization of the spatial distribution of primary health care facilities in Kayseri Turkey

56 ERSA Congress, Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?, 22 - 26 Ağustos 2016

Does Insurance Delay or Speed up the Recovery and Reconstruction Process Evidence from Canada

7th i-Rec Conference 2015: Reconstruction and Recovery in Urban Contexts, Londrina, Brezilya, 6 - 08 Temmuz 2015

Recovery and Reconstruction Process after Two Fire Disasters Natural versus Technological

7th i-Rec Conference 2015: Reconstruction and Recovery in Urban Contexts, Londrina, Brezilya, 6 - 08 Temmuz 2015

Trendy Outsource Method Managed Services

13. EBES Conference İstanbul, 5 - 07 Haziran 2014

An Overview of Construction Sector in Albania 2002 2012 Term

2nd Internatıonal Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, 7 - 09 Mayıs 2013

Trans Atlantic Pipeline Project and Its Potential Effects on Albania

2nd International Balkan Annual Conference, IBAC-2012, Tirane, Arnavutluk, 10 - 13 Ekim 2012

Evaluating Tourism Sector in Albania by the View of University Students

2nd International Balkan Annual Conference, IBAC-2012, Tirane, Arnavutluk, 10 - 13 Ekim 2012

Determining Critical Success Factors on Business Performance by Partial Least Square Method

VI Meeting on Dynamics of Social and Economic Systems, Ushuaia, Arjantin, 1 - 04 Ekim 2012

Consumer Percieved Risk in e shopping An Albanian Case

3rd International Conference on Information Systems and Technology Innovation: Their Application in Economy, Universiteti Tiranes, Tirane, Arnavutluk, 11 - 13 Haziran 2012

Yurtiçi Turizm Anketlerinin Cevap Güvenilirlik Analizi

1st International 4th National Eğirdir Tourism Symposium , University of Suleyman Demirel, Isparta, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2011, ss.150-160

Yalın Üretimin Hizmet Sektöründe Uygulanabilirliğinin Analizi Dershanecilikte Yalın Etüt Modeli Önerisi

11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.750-760

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımına Matematiksel Bir Model Yaklaşımı Kayseri Şeker Fabrikası Örneği

10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Temmuz 2010

Supply Chain Integration Product Quality and Market Performance

of 2nd Annual International Conference on Business and Public Policy, University of UYO, Uyo, Nijerya, 4 - 06 Nisan 2010, ss.190-199

Yoksullukla Mücadelede Yerelden Çıkarılacak Dersler Kayseri Örneği

International Symposium on Poverty Allevation Strategies: Experiences and New Ideas, İstanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2010

Enterprise Resource Planning Implementation A Case Study at Kayseri Sugar Factory

International Conference on Business and Technology (ICBT- 2009), Baltimore, MA, USA, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 03 Eylül 2009, ss.8-23

The Effect of Supply Chain Integration on Product Quality

International Conference On Business And Technology (ICBT- 2009), Baltimore, MA, USA, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Eylül 2009, ss.179-192

Yüklemeye Dayalı Üretim Çizelgeleme Ve Siparişe Göre Üretim Yapan Bir İşletmede Uygulaması

9.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2009, ss.51-58

VZA ile Tedarikçi Seçimi Otomotiv Sanayi Üzerine Bir Uygulama

9.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2009, ss.481-488

GRİ İlişkisel Analiz İle Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

9.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2009, ss.429-438

Contemporary Approach to Business Education

4. Silkroad Conference: New Trends in Higher Education, Tbilisi, Georgia, Tiflis, Gürcistan, 8 - 10 Ekim 2007, ss.228-240

Kafkas ve Orta Asya Ülkelerinde Küreselleşme ve Ekonomik Gelişme

2. Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, Bakü, Azerbaycan, Baku, Azerbaycan, 1 - 03 Ekim 2007, ss.674-681

Bağımsızlık sonrası BDT ve Kafkas Ülkelerinin Sağlık Hizmeti Etkinliğinin DEA ile Analizi

2. Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, Bakü, Azerbaycan, Baku, Azerbaycan, 1 - 03 Ekim 2007, ss.798-804

A Comparative Performance Analysis of the Turkish Industrial Sectors in terms of ERP Success

XII-th International Summer Conference on Probability and Statistics (ISCPS),Sozopol, Bulgaria, Sozopol, Bulgaristan, 1 - 03 Ağustos 2006

Üniversitede Geri Dönüşüm Uygulamalarının Potansiyel Ekonomik Getirileri

Uluslararası Çevre ve Geri Dönüşüm Sempozyumu, Kayseri Melikgazi Belediyesi Yayınları, Kayseri, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2006

Avrasya Ülkelerinde Küreselleşme ve Ekonomik Gelişme

2. International Euroasia Conferance, Bishkek, Krgyzistan, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Haziran 2006

Avrasya Ülkelerinin Sağlık Hizmeti Etkinliğinin DEA ile Analizi

2.International Euroasia Conferance, Bishkek, Krgyzistan, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Haziran 2006

Türk Tarımında Alternatif Bazı Bitkiler ve Kayseri Ekonomisi Üzerine Potansiyel Etkilerinin İncelenmesi

Kayseri Ekonomi Sempozyumu II, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mart 2004, cilt.52, ss.239-266

Önder Çiftçi Projesi ve Tarımsal Ekonomi Üzerine Potansiyel Etkilerinin İncelenmesi

Kayseri Ekonomi Sempozyumu II, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mart 2004, cilt.52, ss.217-230

Sosyo Ekonomik göstergeler bakımından Kayseri ve Orta Anadolu illerinin gelişmişlik düzeyinin karşılaştırmalı analizi

Kayseri Ekonomi Sempozyumu II, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mart 2004, cilt.52, ss.45-60