Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Health literacy level and influencing factors in university students

Health and Social Care in the Community, vol.28, no.2, pp.505-511, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Exercise in patients with subacute stroke: A randomized, controlled pilot study of home-based exercise in subacute stroke

WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION, vol.52, no.3, pp.541-547, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hemşirelik Öğrencileri ve Klinik Hemşirelerinin Yaşlılığa İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The importance of internal medicine nursing doctoral program and analysis of current situation in turkey

JOURNAL OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE (YUKSEKOGRETIM VE BILIM DERGISI), vol.10, no.1, pp.144-152, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Symptom Management and Nursing in Chronic Renal Failure Patients Receiving Hemodialysis Treatment

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.147-156, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Dünyada Yaşlılara Sunulan Hizmet Örnekleri

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Exploring Turkish Nurses’ Attitudes towards Death: A Prospective Study

JOJ Nurse Health Care, vol.4, no.5, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Correliation of Misperceptions in Turkish NursesKnowlege Regarding HIV and Their attitute Toward Patients with HIV/AIDS

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, vol.25, no.3, pp.81-88, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Exploring Turkish Nurses’xx Attitudes towards Death: A Prospective Study

JOJ NURSİNG HEALTH CARE, vol.4, no.5, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exploring Turkish Nurses Attitutes Towards Death: a Prospective Study

JOJ Nursing Health Care, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment and Evaluation of Patient Satisfaction Levels in Healthcare Institutions

International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences, vol.0, no.19, pp.50-72, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analisis on the Complerely Filled Patient File Ration in Hospital

International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.0, no.25, pp.1-21, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis on the Completely Filled Patient File Ratios in Hospitals

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN INVESTIGATION INTO VARIABLES THAT AFFECT SELF EFFICACY BELIEFS OF PEOPLE WORKING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, no.24, pp.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Ve Görüşleri Knowledge And Views Of Unıversıty Students About Organ Donatıon

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.11, pp.15-21, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klinikte Hemşirelerin AIDS Hastalarına Karşı Tutumları Nedir

Anatolian Journal of Clinical Investigation, vol.8, no.1, pp.28-32, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Exercise program to quality of life following a stroke Preliminary study

Healthmed, vol.7, no.2, pp.636-642, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessing young university students behaviour regarding age discrimination

The Annals of Eurasian Medicine, vol.1, no.3, pp.49-55, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnme de günlük yaşam aktiviteleri

Gulhane Medical Journal, vol.54, no.3, pp.254-260, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Correlation Between Subjective Well Being And Self Esteem Levels Of College Nursing Students

IAMURE International Journal of Social Sciences, vol.2, pp.26-42, 2012 (Other Refereed National Journals)

Nursing Students Attitudes Towards Euthanasia A Study In Yozgat Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.5, pp.66-73, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüberküloz Hastalarının Tedaviye Uyum Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

MN Dahili Tıp Bilimleri, vol.2, no.1, pp.26-30, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı

Sendrom, no.18, pp.72-76, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaşlılıkla İlgili Ulusal Politikalar ve Yasal Düzenlemelere Genel Bakış

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI, 14 - 16 November 2019

Türkiye’de Kişisel Sağlık Verilerinin Güvenliği Hakkında Öğrencilerin Görüşleri

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI, 14 - 16 November 2019

Nefroloji Kliniğindeki 65 Yaş ve Üstü Hastalarda Geriatrik Sendromların Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI 5.ADLİ HEMŞİRELİK 4.ADLİ SOSYAL HİZMET 3.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ PROGRAMI, 14 - 16 November 2019

Knowledge Level, Attitude and Behavior of Farmers in the Çukurova Region About the Use of Pesticides

32nd International Commission on Occupational Health (ICOS) Congress, Dublin, Ireland, 29 April - 04 May 2018, pp.462

Engelli bireye bakım verenlerde algılanan bakım yükü ve yaşam kalitesinin arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 26-28 Nisan 2018, Antalya 2018, Turkey, 26 - 28 April 2018

Keçiören belediyesi yatağa bağımlı, engelli ve yaşlı bireylere evde bakım: ağız ve diş sağlığı hizmeti

5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 26-28 Nisan 2018, Antalya 2018, Turkey, 26 - 28 April 2018

The State of Elderly Coping with Stress

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), ROMA, Italy, 10 - 11 June 2017

Hastanelerde Eksiksiz Doldurulan Dosya Oranlarının Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2017, pp.131-132

Sağlık İşletmelerinde Hasta Memnuniyet Düzeylerini Ölçme ve Değerlendirme

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2017, pp.134-135

Hastanelerde Eksizsiz Doldurulan Dosya Oranlarının Değerlendirilmesi

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMY ADMINISTRATION AND MARKEY SURVEYS, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2017

Onkoloji hemşireleri katater bakımına ilişkin kanıta dayalı uygulamaları kullanıyor mu

14. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi, 25-27 Ekim 2013, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013

İnmeden 3 ay sonra bakim vericilerin öz bakim gücü ve fiziksel aktivite düzeyleri internet araştırması

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.494

Social Support from the Families of Female Stroke Survivors in Turkey

The 7th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), Istanbul, Turkey., 11 - 14 April 2013

Traumatic right pericardial laceration with tension pneumopericardium associated with hemodynamic ınstability A case report

9th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Maxx Royal Convention Center, 21 - 24 March 2013

Hemşirelerin HIV bilgi düzeyleri ile AIDS hastalarına karşı tutumlarının karşılaştırılması

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.412 Sustainable Development

Bir devlet hastanesinde yatan hastaların hemşirelik bakımını algılama deneyimleri

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.415

İnmeli hastalara bakım verenlerde eğitimin hasta yükünün algılanması ve tükenmiştik üzerine etkisi 14 Antalya

Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Ekim 2012 Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012

Yaşam sonu bakımda onurlu bir ölüm sağlanabilir mi Hemşirelerin Ölüme karşı tutumları ve etkileyen faktörler

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012

Üniversite öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığına yönelik bir araştırma

Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.413

Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılığa İlişkin Tutumları Nedir Karşılaştırmalı Bir Araştırma

3. Ulusal Evde Sağlık Ve Bakım Kongresi 12 – 14 Nisan, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2012, pp.15

Aktif ve Pasif Sigara İçiciliği ile Meme Kanseri Arasında Muhtemel İlişki

Uluslararası Katılımlı Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.50 Sustainable Development

The Effect of Home Exercise Program On Balance and Activity of Daily Living Parkinsonian Patients

The XIX World Congress on Parkinsonisim Disease and Related Disorders will take place in Shanghai, China, from December 11-14, 2011, 11 - 14 December 2011, pp.153

İnmeli Hastalara Uygulanan ROM Egzersizlerinin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.390

Üniversite Öğrencilerinde Bozulmuş Glikoz Toleransı ve Risk Faktörleri

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim, Side-Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2010

The early detection of cancer in adults A descriptive study

7th EONS Spring Convention, 15-16 April, The Hague-The Netherlands, 15 - 16 April 2010, pp.36 Sustainable Development

Social Support Stress And Depressive Symptons Among The Elderly

Türk Geriatri Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2010, pp.30

Bir Grup Yaşlıda Stres ve Depresif Semptomlar Yozgat Örneği

Türk Geriatri Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2010, pp.26-27

Importance of computer education in the nursing education a cross sectional study

1st International Congress in Nursing Research Education and Practice, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009

Bir Devlet Hastanesinden Perspektif Hemşirelik Bakımının Hastalar Tarafından Algılanması

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.24

Sağlık Yeni Görev Tanımı Adli Hemşirelik

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.24-25 Sustainable Development

Bozkırın Ötesinde Ötenazi

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.23-24

Sağlık Profesyonellerinin AIDS e ilişkin Görüşleri

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.23 Sustainable Development

Swallow dısorders after stroke nursıng home resıdent turkısh patıents ıts assessment and management by nurses

European Journal of Internal Medicine, May Vol 20, Supplement 1, 27 - 30 May 2009, vol.20, pp.130

Determinants of low birth weight a retrospective study

12th World Public Health Congress, İstanbul, Turkey, 27 April - 01 May 2009

Doğum Öncesi Dönemde Yaşanan Sorunlar ve İlaç Kullanma Durumu

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Turkey, 23 - 25 April 2009, pp.184

Range Of Motion Exercise Program To Improve Function Following A Stroke

International Nursing Research Conference: Facing the Challenge of Health Care Systems in Transition, Jerusalem, 30 June - 03 July 2008

Evaluation Of Antenatal Care Provided To Mothers By Midwives Living In The City Of Yozgat

International Nursing Research Conference: Facing the Challenge of Health Care Systems in Transition, 30 June - 03 July 2008, pp.217

Tüberkülozda Stigma

4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik kongresi, 5 - 08 September 2007, pp.295

Books & Book Chapters

Multidisciplinary Approach To Children With Disabilities:The Role Of The Physician And Nurse

in: Academic Studies In Health Sciences- II Volume 1, CEM EVEREKLİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, pp.111-124, 2020

Multidisciplinary Approach to Children with Disabilities: The Role of the Physician and Nurse

in: Academic Studies in Health Sciences – II, ÖZGÜR SARI, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.109-124, 2020

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

in: HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, DURGU NİHAN,ÜSTÜNDAĞ SEMA,ÜNVER GAMZE, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.39-48, 2019

Discrimination Against The Elderly

in: Culture and Society, Ümran Sevil, Мюмюн Тахир, Ayça Gürkan, Gökşen Aras, Gökşen Aras, Editor, Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”, Sofija, pp.244-262, 2018