Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prediyabetik ve Normoglisemik Obez Hastaların Cilt Lezyonlarının Karşılaştırılması

9. İnternational Trakya Family Medicine Congress 05-08 March 2020 Edirne- Turkey, 05 March 2020

Subklinik Hipertiroidili Hastalarda TSH Düzeyi ile Kemik Mineral Dansitometri Değerleri Arasındaki Değişimin İncelenmesi

13. Ulusal Aile Hekimliği Güz Okulu Kongresi’’ 16 Ekim-20 Ekim 2019 Antalya, 16 October 2019

Birinci Basamakta Kanser Hastası ve Yakınlarına Yaklaşım

I. Ulusal Psiko-Onkoloji Kongresi, Turkey, 14 - 16 November 2018 Sustainable Development

Kılavuzlar Işığında Hiperlipidemi Tedavisi

12. Aile Hekimliği Güz Okulu, Turkey, 26 - 30 September 2018

Suriyeli hekimlerin uyum eğitimi

16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2017

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİMİZDEKİ VAKALARIN 5 YILLIK ANALİZİ- ANKARA

AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU, 2017, Turkey, 27 September - 01 October 2017

Epigastrik Ağrıdan Renal Atrofiye

16.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11 - 14 May 2017

Training of Refugee Health Care Workers; Turkish Experience

10th Annual International Conference on Global Studies: Business, Economic, Political, Social and CulturalAspects, 19-22 December 2016, Athens, Greece, 19 - 22 December 2016 Sustainable Development

Tobacco Addiction and Women s Health

1st International Women’s Concres (IWC), Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016, pp.189 Sustainable Development

Tobacco Addiction and Women’xxs Health

1 st international woman’xxs congress, 14 - 16 November 2016 Sustainable Development

Body İndices Of Prediabetic And Normoglycemic İndividuals İn Ankara-Turkey

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi ''26-29 May 2016 Adana- Turkey, 26 - 29 May 2016

Relationship Between Smoking Quantity and HbA1c on Healthy Adults

14th İnternational Primary Care Diabetes EuropeConference 29-30 April 2016 Barcelona, 29 - 30 April 2016

Non Steroidal Anti İnflamatuar İlaçların Uygunsuz Kullanımları Deneyimlerimiz

5. İnternational Trakya Family Medicine Congress, 16 - 19 March 2016

Quality And Popularity Of Turkish Health Web Sites

20th WONCA Europe Conference İstanbul 2015 22-25 October., 22 - 25 October 2015

Hypertension HT and Thiol Disulphide Homeostasis

20th WONCA Europe Conference İstanbul 2015 22-25 October., 22 - 25 October 2015

A COPD Case Due to Passive Smoking

20th WONCA Europe Conference İstanbul 2015 22-25 October., 22 - 25 October 2015

Nutrıtıonal Status of Home Care Servıce

20th WONCA Europe Conference İstanbul 2015 22-25 October., 22 - 25 October 2015

Cigarette Smoking and Thiol Disulphide Homeostasis

’20th WONCA Europe Conference İstanbul 2015 22-25 October., 22 - 25 October 2015

Menopause And Thiol Disulphide Homeostasis

20th WONCA Europe Conference İstanbul 2015 22-25 October., 22 - 25 October 2015

The Ratio Neutrophil lymphocyte and Platelet lympocyte in Patients with Acute Exacerbation of COPD

4 th Conference of Association of General practice/Family Physicians ın South-Eastern Europe, AGPFMSEE, 4 - 06 June 2015

Pneumonia

AGPFMSEE 4th Conference of Association of Family Physicians, 4 - 06 June 2015

Pneumonia Chemical Pregnancy

4 th AGPFMSEE Ljubljana 2015 04-06 jun., 4 - 06 June 2015

Chemical Pregnancy

4 th AGPFMSEE Ljubljana 2015 04-06 jun., 4 - 06 June 2015

Grayanotoxin Poisoning

” 4 th AGPFMSEE Ljubljana 2015 04-06 jun., 4 - 06 June 2015

Az tanınan sık atlanan bir hastalık: Fibromiyalji

9.Ulusal Aile Hekimliği Güz Okulu Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2015

Evaluation of nicotine dependence using the fagerström test

III Congress of Association of General Practice/Family Medicine of South –East Europe 18-21 September 2014 Sarejova, Bosnia and Herzegovina, 18 - 21 September 2014

Akılcı İlaç Kullanımı - Birinci Basamakta Reçete Yazımı

13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 23 - 27 April 2014

BEER’S ve STOPP Kriterlerinin Karşılaştırılması

7. Aile Hekimliği Güz Okulu, Turkey, 25 - 29 September 2013

Lityum Tedavisi Alan Hastada Gelişen Bir Hiperparatiroidizm Olgusu

7. Aile Hekimliği Güz Okulu, Turkey, 25 - 29 September 2013

Akılcı İlaç Kullanımı

7. Aile Hekimliği Güz Okulu, Turkey, 25 - 29 September 2013

Diabetes Mellitus HastalarınRuhsal Bozuklukların Sıklığı

12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013 Sustainable Development

Breast Cancer Screening Knowledge in a Turkish Population Education is Necessary

5th World Conference on Educational Sciences- WCES 2013, 6 - 08 February 2013 Sustainable Development

Relationship between Upper Respiratory Infection Frequency Asthma Like Symptoms and Cigarette Smoking

European General Practice Research Network Antwerp – Belgium, 18 - 21 October 2012

A field study Frequency and related factors of mood disorders of women in Turkey Eskisehir

European General Practice Research Network Vilnius, Lithuania, 27-30 September 2007, 27 - 30 October 2007 Sustainable Development

C reactif peptid ve sedimantasyon hızları obez kişilerde inflamasyonu gösterir mi

II. Ulusal Genel Tıp Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bulgaristan Filibe, 26 - 29 October 2006

Metrics

Publication

98

Citation (Scopus)

140

H-Index (Scopus)

7

Project

9

Thesis Advisory

26

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals