Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tarihten Bugüne Türk Dilinde SosyoPolitik Değişimler ve Günümüzde Türkçenin Durumu

ULİSA12 (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi), no.12, pp.14-20, 2021 (National Non-Refereed Journal)

National consciousness in secondary education literature books in Kyrgyzstan

Rumeli'DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları , no.2020, pp.39-44, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Orta Asya Kur'an Tefsirinin Metin Yayını ve Sözvarlığı Üzerine

Yeni Türkiye, no.105, pp.430-436, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

11th Century Turkic Communities From Kashgari’xxs Perspective

The Journal of Academic Social Science Studies, no.62, pp.117-126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlk Türk Lehçeleri Sözlüğü D v nu Lu ti t Türk te Lehçelerin Söz Varlığına Bir Bakış

Turkish Studies, vol.4, no.4, pp.650-691, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karahanlı Türkçesi Yazı Dili Hangi Lehçeye Dayanıyordu?

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.3, no.2, pp.13-28, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Codex Cumanicus ta Alt Anlamlılık Hyponymy

Karadeniz Araştırmaları, no.39, pp.187-203, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Altun Yaruk İle İlgili Türkiye deki Çalışmalara Bir Bakış

Dil Araştırmaları, no.12, pp.277-287, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Codex Cumanicus ta Hayvan Adları

Turkish Studies, vol.8, no.1, pp.1839-1865, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaşgarlı Mahmud’xxun Kayıtlarında İdil Boyu Türk Lehçeleri

Türkbilig, no.24, pp.21-32, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Emin Özdemir

Türk Dili, no.700, pp.543-550, 2010 (Other Refereed National Journals)

Memlûk- Kıpçak Türkçesi Sözvarlığı: Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.20, pp.105-124, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afganistan Özbek Halk Edebiyatında Yazı ve Zeba

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 02-05 Haziran 2021 Niğde (TUDAS 2021) Bildiriler Kitabı, Niğde, Turkey, 02 June 2021, vol.1, pp.501-517

Çağdaş Irak Türkmen Şairi Rıza Çolakoğlu’nun Yaşamı ve Şiir Anlayışı

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 02-05 Haziran 2021 Niğde (TUDAS 2021) Bildiriler Kitabı, Niğde, Turkey, 02 June 2021, vol.1, pp.613-624

Kutadgu Bilig’in Çevirisinde Arat ve Clauson’un Ayrıldığı Noktalar

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı Bildiriler, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.695-705

Dede Korkut'un Türkmensahra Yazmasında Eski Türkçe ve Eski Oğuzca Söz Varlığı

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez’e Ad Verme Çalıştayı, Isparta, Turkey, 11 - 13 June 2020, pp.36-48 Creative Commons License

KARAHANLI TÜRKÇESİ EDEBİ ESERLERİNDE TARİHSEL KİŞİLER

INCSOS III-Buhara, Buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018

KARAHANLI TÜRKÇESİ EDEBİ ESERLERİNDE TARİHSEL KİŞİLER

INCSOS III-Buhara, Buhara, Uzbekistan, 17 - 21 October 2018

Köktürklerden Bugüne Türk Dili

TACAM, Wixom, Michigan, United States Of America, 22 July 2017

11th Century Turkic Homelands from Kashgari’s Perspective

MSU CERES Brown Bag Speaker Series, East Lansing, United States Of America, 26 April 2017

The Letter of Ottoman Officer During the War of Independence: 1918-1922

1st Annual International Scholar Showcase, East Lansing, Michigan, United States Of America, 21 April 2017

Karahanlı Dönemi Türkçe Kur an Çevirilerinde Allah ın Ad ve Sıfatları Esmaü l Hüsna

Second International Symposium On Language Education and Teaching ISLET 2016, Belgrade, Serbia, 26 - 28 May 2016

Dede Korkut taki Tolduran Tob Toy İbaresi Üzerine

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara, Turkey, 28 September - 01 October 2015, pp.207-212

Divanü Lugati t Türk e Göre Oğuzca

5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.41-60

Kâşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hacib’in Eserlerinden Hareketle Karahanlı Devleti Siyasi Üslubuna Bir Bakış

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2009, pp.275-285

Divanü Lügati t Türk e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Türkçesi Yazı Dili ile İlişkisi

kaşgarlı Mahmud ve Dönemi, 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2008

Tarihi Türk Dilinin Sözvarlığına Katkılar Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine

Bilkent Üniversitesi 1. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.1-12

Books & Book Chapters

Divanu Lugati’t-Türk’te Oğuz Toplumu İle İlgili Veriler

in: Oğuz Bitig: Modern ve Tarihsel Oğuzca Üzerine Araştırmalar, Kenan Azılı, İbrahim Kekevi, Hüseyin Gökçe, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.75-94, 2021

Âlem-i Sıbyân Dergisi: Gaspıralı’nın Türk Dünyası Çocuklarına Armağanı

in: Türk Kültür ve Medeniyet Değerleri Yolunda, ÖZTÜRK EMİROĞLU, ALEV ÖNDER, Editor, KUTLU YAYINEVİ, İstanbul, pp.134-156, 2021

Tonyukuk Yazıtında Atasözleri ve Deyimler

in: Atasözleri ve Deyimler Üzerine İncelemeler, Mücahit Akkuş, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.31-50, 2020

Türk Dili

in: Tarihte Müslümanlar 1, Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Editor, OTTO Yayınevi, Ankara, pp.147-148, 2020

Türk Dili

in: Tarihte Müslümanlar 3, Prof. Dr. Mustafa Demirci, Editor, OTTO Yayın, Ankara, pp.274-276, 2020

Tonyukuk Yazıtında Atasözleri ve Deyimler

in: Atasözleri ve Deyimler Üzerine İncelemeler, Mücahit AKKUŞ, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.29-48, 2020

Türk Dili

in: Tarihte Müslümanlar 1, Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Editor, OTTO Yayın, Ankara, pp.425-426, 2020

Hafız-ı Vassaf

in: Tarihte Müslümanlar 4, Prof. Dr. Eyüp Baş, Editor, OTTO Yayın, Ankara, pp.320-323, 2020

Hafız-ı Harizmi

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu, Editor, OTTO Yayın, Ankara, pp.244-247, 2020

Hucendi

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu, Editor, OTTO Yayın, Ankara, pp.247-249, 2020

Şeyyad Hamza

in: Tarihte Müslümanlar 4, Prof. Dr. Eyüp Baş, Editor, OTTO Yayın, Ankara, pp.314-317, 2020

Sözlük

in: Binbir Bilmece: Afganistan Özbek Ağızlarından (Miñbír Cumáq: Afğanistan Özbek Şéveleriden), Metin, Çeviri, Sözlük, Dizinler, Prof. Dr. Timur Kocaoğlu,Muhammed Kayum Azizi, Editor, Uluslararası Türk Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.245-316, 2019

Kamil Beşirov

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları: Dilciler, Prof. Dr. Ahmet Buran, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.337-347, 2019

Expert Reports