Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Giresun Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Divanü Lugti’xxt-Türk’xxe göre XI. yüzyıl Türk lehçe bilgisi

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2002 Postgraduate

  Tirgiş Cumageldiyev'in Mehekdaş Romanı Örneğinde Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarma Problemleri

  Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English