General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Eski Türk Dili

Metrics

Publication

48

Project

5

Thesis Advisory

20

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals