Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XVI. Yüzyılda Ergani (Şehir Hüviyetini Haiz Yerler ve Şehirli Nüfus Bakımından)

Geçmişten Günümüze Uluslararası Ergani Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 24 November 2022, vol.1, pp.335-347

Çelebi Mehmed'in İktidara Yürüyüşünde Toplumsal Mutabakat

Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 June 2021, vol.1, pp.53-69

XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerinde Karacaviran ve Kurşunlu

1. Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi, Ankara, Turkey, 25 December 2021, pp.97-128

Yıldırım Bayezid Döneminde Osmanlı-Candarlı Münasebetleri

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.215-225

Osmanlıdan Günümüze Çubuk’ta Yer Adları Üzerine Düşünceler

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.1-24

Osmanlı Dönemi’nde Kastamonu’nun Sosyo-Kültürel Yapısı

Anadolu’nun Fethi’nden Milli Mücadele’ye Sosyo-Kültürel Yapısıyla Kastamonu Uluslararası Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2018, pp.133-150

Ölümsüzlüğü Arama Yolunda Önemli Bir Durak ve Sahte Bir Cennet: Şehir

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.429-436

15 16 Yüzyıllarda Çubuk ve Çevresinde Yerleşme ve Nüfus

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 October 2015, pp.17-42

I Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı’xxnın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu Emperyalizm ve İslam Dünyası, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.187-197

Ermeni Romanlarında Oluşturulan Tarih Bilinci

II. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.134-138

XVI Yüzyılda Kırıkkale ve Çevresinde Yerleşme ve Nüfus

XVI. Yüzyılda Kırıkkale ve Çevresinde Yerleşme ve Nüfus, Kırıkkale, Turkey, 14 - 15 November 2011, pp.3-31

Ermeni Edebi Eserlerine Yansıması Bağlamında Ermenilerde Milliyetçilik Hareketleri

Erciyes Üniversitesi - Nevşehir Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II), Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Kayseri, Turkey, 22 - 24 May 2008, pp.153-164

Candaroğulları ve Osmanlılar Döneminde Kastamonu da Sanayi ve Ticaret

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 May 2005, vol.1, pp.109-150

Ermeni Edebiyatında Türk ve Ermeni Toplumları Arasındaki Komşuluk İlişkilerine Bakış

Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, Kayseri, Turkey, 20 - 22 April 2006, pp.221-235

16 Yüzyıl İdari Taksimatında Çankırı Sancağı ve Çankırı Kazası

Geçmişten Geleceğe Çankırı, T.C. Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Çankırı, Turkey, 28 - 29 September 2005, pp.185-216

18 Yüzyılda Mardin de Aile

I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2006, pp.735-742

Ermeni Yayınlarıyla Yapılan Tanıtım mı Propaganda mı Öykü ve Romanlar Bağlamında

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2004, vol.2, pp.669-676

Türkçe Yayınlanan Ermeni Öykülerinde Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletleri İle Toplumuna Bakış

XIV. Türk Tarih Kongresi (9-13 Eylül 2002 Ankara) Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, Turkey, 9 - 13 September 2002, vol.3, pp.255-274

Türk Okurları Açısından Ermeni Öykülerinin Oluşturabileceği Sakıncalar Hakkında Bir Değerlendirme

IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler), Elazığ, Turkey, 16 - 17 October 2003, pp.415-422

Kastamonu daki Dini Tasavvufi Mekanlar ve Bunların Şehrin Gelişmesindeki Rolleri

Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 27 September 2002, pp.693-715

Diyarbakır ın Osmanlıya İlhakında Emeği Geçenlerden Biri Yiğit Ahmed

I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu, İzmir, Turkey, 20 - 22 May 2004, pp.611-615

Sivas Kongresi Günlerinde Ermeni Meselesi

Sivas Kongresi II. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 02 September 2003, pp.161-173

Ermeni Öykülerine Göre Osmanlı Türk Toplumunda Ermeniler

Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 April 2002, vol.3, pp.97-120

XIX Yüzyılın Sonlarında Siverek te Sosyal ve İktisadi Hayat

Tarihte Siverek Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 13 - 14 October 2001, pp.39-63

Fetihten XVI Yüzyılın Sonuna Kadar Kastamonu Şehrinde İskân ve Nüfusa Dair Genel Gözlemler

Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 21 - 23 May 2000, pp.89-120

15 18 Yüzyıllarda Kuzey Batı Anadolu da Ekonomik Faaliyetler

Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 10 April 1999, pp.153-205

16 Yüzyılda İdârî İktisâdî ve Sosyal Açıdan Kargı Kazâsı

Türk Kültür Tarihi İçerisinde Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 26 - 27 July 1991, pp.103-117

Books & Book Chapters

Halk İnanışları ve Gelenekleri Bakımından Türkler İle Ermeniler

in: Prof. Dr. İlker Alp'e Armağan Kitabı, Dr. Yavuz Güner-Dr. Erhan Vatansever-Dr. Hakan Şallı, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.295-329, 2021

Mehmet Ali Yaşar Hocamla Diyarbakır Yıllarımız ve Dostluğumuz

in: Mehmet Ali Yaşar'a Armağan, Doç. Dr. Oktay Bozan-Doç. Dr. Mehmet Salih Erpolat-Doç. Dr. Serkan Sarı, Editor, hiperyayın, İstanbul, pp.11-23, 2021

Osmanlı Devleti'nde Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar (XIX. Yüzyıl)

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-Mustafa Demirci-Eyüp Baş-Fatih Erkoçoğlu-Nurullah Yazar-Mustafa Necati Barış-Mehmet Akif Fidan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.222-226, 2020

Ankara Savaşı ve Sonuçları

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-Mustafa Demirci-Eyüp Baş-Fatih Erkoçoğlu-Nurullah Yazar-Mustafa Necati Barış-Mehmet Akif Fidan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.322-326, 2020

Osmanlı Islahat Hareketleri (Tanzimat ve Islahat Fermanı) (XIX. Yüzyıl)

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-Mustafa Demirci-Eyüp Baş-Fatih Erkoçoğlu-Nurullah Yazar-Mustafa Necati Barış-Mehmet Akif Fidan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.229-236, 2020

Anadolu Beyliklerinin Ortaya Çıkışı

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-Mustafa Demirci-Eyüp Baş-Fatih Erkoçoğlu-Nurullah Yazar-Mustafa Necati Barış-Mehmet Akif Fidan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.367-371, 2020

Eşrefoğulları

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-Mustafa Demirci-Eyüp Baş-Fatih Erkoçoğlu-Nurullah Yazar-Mustafa Necati Barış-Mehmet Akif Fidan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.65-68, 2020

Osmanlıların Sahneye Çıkışı

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-Mustafa Demirci-Eyüp Baş-Fatih Erkoçoğlu-Nurullah Yazar-Mustafa Necati Barış-Mehmet Akif Fidan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.371-375, 2020

Lâdik Beyliği/İnançoğulları

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-Mustafa Demirci-Eyüp Baş-Fatih Erkoçoğlu-Nurullah Yazar-Mustafa Necati Barış-Mehmet Akif Fidan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.62-65, 2020

Saruhanoğulları

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-Mustafa Demirci-Eyüp Baş-Fatih Erkoçoğlu-Nurullah Yazar-Mustafa Necati Barış-Mehmet Akif Fidan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.51-55, 2020

Tarihi Coğrafyamızda Kaybolmakta ve Unutulmakta Olan Mevki-Mekân İsimleri: Yahşihan Örneği

in: Osmanlı Tarihî Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, Fatma Ünyay Açıkgöz-Hakan Doğan, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.91-144, 2020

Anadolu'da Dirlik-Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları ve Etkileri

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-Mustafa Demirci-Eyüp Baş-Fatih Erkoçoğlu-Nurullah Yazar-Mustafa Necati Barış-Mehmet Akif Fidan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.257-261, 2020

DÜNDEN BUGÜNE DİYARBAKIR

AKADEMİK KİTAPLAR, İstanbul, 2018

Ankara ve Çevresine Tarihi Coğrafya Penceresinden Bakmak

in: Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri İle Ankara, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.475-484, 2018

Kerküklü Mehmet Sadık ve ”Ey Kerkük” Adlı Şiirinin Düşündürdükleri

in: TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR-II, Alpaslan Demir-Tuba Kalkan-Eralp Erdoğan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.811-815, 2017

DÜNDEN BUGÜNE DİYARBAKIR

AKADEMİK KİTAPLAR, İstanbul, 2016

Şehir Tarihi

in: Tarih İçin Metodoloji, Ahmet Şimşek, Editor, PEGEM, Ankara, pp.69-72, 2015

XVI. YÜZYILDA ÇANKIRI

YENİ GÜN OFSET MATBAACILIK, Çankırı, 2011

XVI. Yüzyılda Çankırı

KAYIKÇI MAT. YAY. SAN.TİC.LTD.ŞTİ., Çankırı, 2009

Çobanoğulları ve Candaroğulları Döneminde Kastamonu’xxdaki Vakıf Eserler

in: 60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman’xxa Armağan, E. Semih Yalçın, Editor, Berikan, Ankara, pp.430-447, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Türklerde Çevre ve Şehircilik

Altan Özyurt Matbaası, pp.129-134, 2023

ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK

İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.117-118, 2017

ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK

Aihlas Gazetecilik A.Ş., pp.164-165, 2017

ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK

İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.70-70, 2017

ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK

İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.208-208, 2017

ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK

İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.38-39, 2017

ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK

İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.188-188, 2017

ENCYCLOPEDIA OF AHİLİK AKHILIK

İhlas Gazetecilik A.Ş., pp.135-135, 2017

Metrics

Publication

74

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

15

Open Access

1