Education Information

Education Information

 • 1987 - 1993 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Turkey

 • 1985 - 1987 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Tapu-Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Çankırı Sancağı

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1987 Postgraduate

  Kalecik'in Bir Numaralı Şer'iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English