Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Arap Dilinde ‘Edatların Anlamı’ Sorunu

ULUM , vol.5, no.1, pp.1-16, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dilsel Bağlam Ekseninde Ebu Mansur Sealibi’nin Delalet Anlayışına Bir Bakış

Uluslararası Dünya Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Denizli, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.26

Kemalpaşazade’nin Fi Tahkiki Ma‘ne’n-Nazm ve’s-Sıyaga Adlı Risalesinde Nazım/Sözdizim

Uluslararası Kemalpaşazade (İbni Kemal) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.24

İbni Faris’in es-Sahibî fi Fıkhi’l-Lüga Eseri Çerçevesinde Delalet Anlayışı

II. Uluslararası Ankara Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 December 2021, pp.12-13

Kur’an Yolu Meali’nde Atıf Edatlarının Anlamlandırılmasında Geliştirmeye Açık Alanlar

Meallerde Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı, Ankara, Turkey, 17 - 19 March 2021, pp.957-976

Books & Book Chapters

Arap Gramerinde Şaz

Kitabe Yayınları, Ankara, 2023

Sekkâki'nin Beyan Anlayışı

in: Ebu Yakup Sekkâki'nin Gramer ve Belagat Anlayışı, Tahsin Yurttaş - Abdullah Hacıbekiroğlu, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.195-237, 2023

Abdülkahir Cürcani'de Delalet Nazariyesi

in: Abdülkahir Cürcani'nin Dil ve Edebiyat Anlayışı, İSA GÜCEYÜZ, Editor, Fecr Yayınları, Ankara, pp.387-424, 2022

Mehmet Emin Er’in el-Verdü’s-Sad‘ fi İlmi’l-Vaz‘ Adlı Vaz İlmine Dair Risalesi

in: Mehmet Emin Er ve İlmî Şahsiyeti, Acar Cafer,Akyol Aygün, Editor, İlahiyat Yayınları, Ankara, pp.383-394, 2021

Metrics

Publication

25

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

3