Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

GIANT CELL TUMOR OF THE THORACAL SPINE: CASE REPORT

Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.31, no.1, pp.47-50, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Servikal disk protezi: 20 yılın getirdikleri ve handikapları

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERGİSİ, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kraniyovertebral Bileşkenin Cerrahi Anatomisi

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERGİSİ, vol.25, no.2, pp.1-3, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Deneysel omurilik travma modelleri ağırlık düşürme

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ, no.63, pp.16-20, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nüks lomber Disk Hernilerinde Tedavi Yaklaşımları

YENİ TIP DERGİSİ, vol.30, no.2, pp.105-108, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Peripheral Neuropathy Associated With Psoriasis

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.85-88, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Ventrikulo Atrial Şant Malpozisyonu Olgu Sunumu

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.151-154, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Priformis sendromu diskojenik olmayan siyataljinin nadir bir nedeni

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ, no.33, pp.7-9, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tartışma paneli

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ, no.33, pp.4-6, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Post op omurga enfeksiyonları olgu sunumu

TNDER SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU OMURGA CERRAHİSİNDE OLGU ÇÖZÜMLEMELERİ SEMPOZYUMU., İzmir, Turkey, 26 - 29 September 2013

Tümör cerrahisi endikasyon ve kullanım

TNDER SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÖLGESEL TOPLANTI- OMURGA VE OMURİLİK CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRLEME. (IONM), İzmir, Turkey, 21 March 2015

Pseudomonas putida infection at lomber paravertebral region a rare case report

EANS - The European Association of Neurosurgical Societies 2014, Czech Republic, 12 - 14 October 2014

Primary spinal epidural space ewing s sarcomas a single institution s experience

EANS - The European Association of Neurosurgical Societies 2014, Czech Republic, 12 - 17 October 2014

Kanıta dayalı veriler ve Olgu çözümlemeleri Omurga tümörleri

TNDER SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU OMURGA CERRAHİSİNDE OLGU ÇÖZÜMLEMELERİ SEMPOZYUMU., İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2014

Lomber Paravertebral Pseudomonas Putida Enfeksiyonu Nadir Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24, pp.222-223

Komşu Olmayan Çoklu Seviye Torakolomber Patlama Kırığı Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24, pp.224

Lomber disk hernisi cerrahisi olgular ve tartışma

TNDER SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU LOMBER DİSK HERNİSİ PANELİ., Bursa, Turkey, 25 May 2013

Nüks lomber disk cerrahilerinde tedavi yaklaşımları

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2013, vol.23, pp.178

Osteoblastomu taklit eden spinal schwannom olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2013, vol.23, pp.126-127

Komşu olmayan torakolomber vertebra patlama kırığı olan olgu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2013, vol.23, pp.312

Sellar bölge yerleşimli ksantogranüloma olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2013, vol.23, pp.234

Torakolomber bileşke kırıklarında erken cerrahi tedavi

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2013, vol.23, pp.179

Rinoreye neden olan kalsifiye ventriküloperitoneal şant olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2013, vol.23, pp.343

Travmatik spinal kord yaralanmalı hastalarda kronik ağrının değerlendirilmesi

24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi., Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2013, vol.59, pp.254

Torasik spinal kordda lenfoid hiperplazi olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, vol.22, pp.300

Servikal spondilotik miyelopatide mediyan korpektomi ve klinik sonuçları

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, vol.22, pp.107

Lomber spinal intradural ekstramedüller solit matür teratom olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, vol.22, pp.301-302

Sellar bölge yerleşimli epidermoid kist olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, vol.22, pp.300

İzole C1 dar kanal olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, vol.22, pp.193-94

Gebelik döneminde klinik veren dev menenjiom olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, vol.22, pp.290

Mitomisin C nin kraniyektomi operasyonlarında fibrozis azaltıcı etkileri

Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009, vol.19, pp.39-40

Kraniyal epidural kist hidatik vaka sunumu ve literatür gözden geçirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009, vol.19, pp.218

Rat siyatik sinirinde pulsed RF ve klasik RF lezyonlarının elektron mikroskobik incelemesi

Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009, vol.19, pp.43

Psöriazise Eşlik Eden Polinöropati ve Düşük Ayak Olgu Sunumu

21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi., Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2007

Giant Intradiploic Cyst

8th Congres of the Eurpean Skull Base Society., Czech Republic, 2 - 05 May 2007

Mikrovasküler dekompresyon ile tedavi edilen bilateral trigeminal nevralji

Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 28 April - 02 May 2006, vol.16, pp.107

İntrakranial yabancı cisim dikiş iğnesi

Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 May 2005, vol.15, pp.190

Books & Book Chapters

BÖLÜM 14- SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR NÖROLOJİK MUAYENE

in: TEMEL SPİNAL CERRAHİ, ÖZER ALİ FAHİR, ARSLANTAŞ ALİ, DALBAYRAK SEDAT., Editor, İNTERTIP YAYINCILIK, pp.109-125, 2016

BÖLÜM 7: SPİNAL TÜMÖR CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON KULLANIMI

in: OMURGA VE OMURİLİK CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON, ZİNNUROĞLU MURAT, EMMEZ HAKAN, DALGIÇ ALİ., Editor, BULUŞ TASARIM MATBAACILIK, pp.59-65, 2015