Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of oxidative stress markers and intra-extracellular antioxidant activities in patients with endometriosis

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.199, ss.164-168, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Transcerebellar Diameter Nomogram in the Second Trimester

Journal of Fetal Medicine, cilt.6, sa.4, ss.177-182, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk of adenomyosis according to the type of previous uterine surgery

Medicine Science International Medical Journal, cilt.8, sa.1, ss.72-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Clinical Differences on 2:4 Finger Ratios of the Hirsute Women

Obstetrics and Gynaecology Cases - Reviews, cilt.6, sa.1, ss.141-146, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Risk Factors for Lymph Node Metastasis in Endometrial Cancer

İstanbul Medical Journal, cilt.20, sa.1, ss.8-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dynamic Thiol/Disulphide Homeostasis in Patients withVaginitis

Journal of Gynecology and Obstetrics, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pelvik inflamatuar hastalığa sebep olan sıradışı bir ihmal edilmiş gömülü pesser olgusu.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonataloji Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.149-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Richter’s Hernia After Gynecological Laparoscopic Procedure: A Case Report

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, cilt.25, sa.1, ss.22-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IMPACT OF BIMANUEL VAGINAL EXAMINATION ON PAP SMEAR TEST RESULTS

gynecologyc obstetrics and reproductive medicine, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inverse correlation between tubo ovarian abscess size and serum inflammatory markers

Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche, cilt.175, sa.6, ss.248-253, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zika Virüs Salgınları ve Virüsün Gebelikte Fetal Anomalilerle İlişkisi

Ankara Medical Journal, cilt.16, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte Bitkisel Ürünlerin Kullanımı

Ankara Medical Journal, cilt.16, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

the use of herbal suplements in pregnancy

ankara medical journal, cilt.2, sa.16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adrenal heterotopic tissue in the peritoneum coincident with serous surface carcinoma

Journal of Peritoneum (and other serosal surfaces), cilt.1, sa.1, ss.3-4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Association Between Endometriosis and Tubo Ovarian Abscess

Journal of Clinical Gynecology and Obstetrics, cilt.5, sa.1, ss.17-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Association between endometriosis and tubo ovarian abcess

J Clin Gynecol Obstet, cilt.5, sa.1, ss.17-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Clinical Presentation of Giant Bilateral Labial Fibroepithelial Stromal Polyps in Patient with Psoriasis Disease

Case Reports in Obstetrics and Gynecology, cilt.2016, ss.1-3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Vitamin B12 Level on Fetal Birth Weight

Perinatal Journal, cilt.23, sa.2, ss.73-78, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POSTMENAPOZAL SPONTAN UTERUS PERFORASYONU OLGU SUNUMU

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGY, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unexpected fetal demise despite the reactive nonstress test during the conservative management of acute pancreatitis in pregnancy

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS, cilt.5, sa.12, ss.1047-1049, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAKTERİYEL VAJİNOZİS

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERMATALOJİ ÖZEL SAYI DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.80-86, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necrotizing Fasciitis After Caesarean Delivery

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERGİSİ, cilt.24, sa.2, ss.137-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hyperreactio Luteinalis in Twin Pregnancy Mimicking Malignancy

TÜRKİYE KLİNİKELERİ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERGİSİ, cilt.24, sa.2, ss.126-129, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ektopik gebelik olgularının 5 yıllık analizi: Tek merkez deneyimi

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.9, sa.3, ss.105-110, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

B12 VITAMİNE AND INFERTİLİTY

ANKARA MEDİCAL JOURNAL, cilt.13, sa.2, ss.82-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKLAMPSİNİN YÖNETİMİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.5, sa.4, ss.69-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAKROZOMİK FETUS VE TAKİBİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.4, ss.257-263, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Servikal smear sitolojisi ile kolposkopi eşliğinde servikal biopsi korelasyonu

TÜRK JİNEKOLOJİ ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.14, sa.3, ss.71-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Nutritional Status Of Pregnant Women

BIDDER TIP DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.7-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAC DÖNEMİ VE MENSTRUEL ACİLLER

SAĞLIĞIN BAŞKENTİ DERGİSİ, cilt.2010, sa.18, ss.42-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of maternal nutritional status of the new born anthropometric measurements

Turkish Medical Journal, cilt.3, sa.3, ss.132-136, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Research and Clinical Assessment of Correlation Between Hirsutism and 2:4 Finger Ratio

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology May 3-5, 2018 Nevşehir/TURKEY, 3 - 05 Mayıs 2018

Non-puerperal uterine inversion: A rare case

12. Türk-ALman Jinekoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Nisan 2018

Research and Clinical Assessment of the Correlation Between Hirsutism and 2:4 Finger Ratio

1. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, 3 - 05 Mayıs 2018

A novel scoring system in predicitng malignancy risk of adnexal masses

XII. Turkish German Gynecologic Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 Nisan - 01 Mayıs 2018

Sezaryen skar gebeliği olan iki olgu ve yönetimi

Karadeniz Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018

Fetal Anomalilerde Gebelik Terminasyonları Bebek Ölüm Hızını Değiştirebilir mi?

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2018, ss.441-442

ENDOMETRİOZSTE SERUM SUPAR VE İL-6 DÜZEYLERİ

7. KADIN DOĞUM GÜNLERİ-İSTANBUL, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

GEBELERİN PRENATAL TESTLERE YAKLAŞIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

5. FETAL HAYATTTAN ÇOCUKLUĞA İLK 1000 GÜN GEBE VE ÇOCUK BESLENMESİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 22 Mart 2017

Pelvik Peritoneal Yerleşimli Ektopik Adrenal

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

Uterus didelphys and total transvers vaginal septum

3. Üreme Tıbbı Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 Mayıs - 13 Kasım 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Geç Gebelik Komplikasyonlarına Genel Yaklaşım

Kadın Hastalıkları ve Doğum, İbrahim Alanbay, Emre Karaşahin, Editör, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, ss.531-534, 2020

Obstetrik ve Jinekolojik Muayene Yöntemleri

Erişkinlerde Anamnez ve Fizik Muayene, Osman Ersoy, Öykü Tayfur Yürekli, Mehmet Ali Nahit Şendur, Editör, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, ss.213-232, 2019

Obstetrik Travmalar

Jinekolog Onkolog Bakış Açısıyla Postpartum Kanama, Ali Ayhan, Ateş Karateke, Hüsnü Çelik, Polat Dursun, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.41-44, 2017

Progestinler ve Leiomyom

Progesteron Kadın Hastalıkları ve Doğumda Yeri, Ayşe Filiz Yavuz, Editör, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, ss.179-186, 2016

Anormal Uterin Kanama Tedavisinde Progesteronun Yeri

Progesteron Kadın Hastalıkları ve Doğumda Yeri, Ayşe Filiz Yavuz, Editör, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, ss.195-200, 2016

Progestinler ve Leiomyom

Progesteron Kadın Hastalıkları ve Doğumda Yeri, Ayşe Filiz Avşar Yavuz, Editör, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, ss.170-186, 2016