Education Information

Education Information

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1978 - 1984 Undergraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Aktif akciğer tüberkülozunda serum immunglobülin düzeyleri ve rutin tanı yöntemleri ile karşılaştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English