Utian yaşam kalitesi ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: HALİME ABAY

Supervisor: Sena Kaplan