19. yüzyılda Erbaa kazasına bağlı Karayaka nahiyesinin sosyo-ekonomik yapısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cankiri Karatekin University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: YAVUZ ÖZYÜREK

Supervisor: Rahman Ademi