Çiştî tarikatı ile Mevlevi tarikatı arasındaki benzerlikler bağlamında Kavvâli dînî mûsikî türünün incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İSMAİL GEVAŞ

Supervisor: Alper Akdeniz