Historical Development of International Regulations on Preventing The Illicit Trafficking of Cultural Property


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKHAN GÜL

Supervisor: Rahman Ademi

Abstract:

Bu araştırmanın odak noktası, var olan düzenlemelere rağmen süren aksaklıkların giderilmesine, uluslararası düzenlemelerin tarihsel gelişimi zemininde yapılacak bir inceleme ile katkıda bulunmaktır. Araştırmanın gerek 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yapılabilecek değişikliklere ilişkin bir kaynak teşkil ederek ulusal uygulamalara, gerekse de konuya ilişkin temel uluslararası düzenlemelerin bir arada değerlendirildiği Türkçe bir kaynak oluşturmak yoluyla bilgi birikim ve uygulamaya katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Araştırmanın giriş konunun önem ve kapsamına ilişkin kavramsal çerçeve çizilmiştir. Tezin sonraki bölümlerde birinci el arşiv belgeleri ve ikinci el kaynaklar incelenmek suretiyle Osmanlı Devletinde yasa dışı kültür varlığı trafiğinin önlenmesi için atılan adımlar, Cumhuriyet Döneminde yasa dışı kültür varlığı trafiğinin önlenmesi için yapılan ulusal düzenlemeler, uluslararası düzenlemelerin ulusal düzenlemelere etkisi, uluslararası düzenlemelerin hazırlanmasında yer alan aktörler geçmişe yönelik analizler ışığında ele alınarak, gelecek düzenlemelerin öncelikleri yönünde önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın sonuç bölümünde ise kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin ulusal kanunlarda ve uluslararası düzenlemelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda tespit ve önerilere yer verilmiştir.