Turkish and European Perspectives on Syrian Migration Since 2011


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: English

Student: HİLAL ZORBA

Supervisor: Giray Sadık

Abstract:

Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur, ancak günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Türkiye, Ortadoğu da ki sorun yaşanan bölgelere stratejik olarak yakınlığı nedeniyle son yıllarda çok fazla göçe maruz kalmıştır. Avrupa Birliği bu konudan rahatsızlık duymaktadır. Çünkü Türkiye sınırını aşan mülteciler Korunaklı Kale Avrupası'nın sınırlarına dayanmaktadır. Bu konuda hem Türkiye hem de AB derhal yeni çözümler üretmek zorundadır. Aksi taktirde iki bölgede geri dönüşü olmayan bir mülteci akınıyla karşı karşıya kalacaktır. AB ve Türkiye, bu konuya farklı yaklaşmakta ve farklı politikalar üretmektedir. Bu çalışmada, 2011 yılı sonrasında Suriye de başlayan iç savaş, Türkiye'ye doğru yaşanan Suriyeli göç dalgası ve bu konuya Türkiye ve AB'nin yaklaşımları incelenecektir. İlk olarak, Türk hükümeti, sivil toplum kuruluşları ve halkının bu göç dalgasına yönelik bakış açıları değerlendirilecektir. İkinci olarak, AB Komisyonu, sivil toplum kuruluşları ve halkının konuya yaklaşımı analiz edilecektir. Son olarak, Türkiye ve AB'nin yaptığı yardımlar ve uyguladıkları politikalardaki farklılıklar karşılaştırılacaktır. Bu çalışma sırasında kamuoyu yoklamaları, Avrupa Komisyon raporları ve AFAD'ın raporları kullanılacaktır. Türk yetkilileri AB'nin bu konuda yeteri kadar inisiyatif almadığını düşünmektedir. Fakat AB durumu farklı değerlendirmektedir. Bu çalışmada AB'nin Türk yetkililere hangi konularda, ne kadar yardımcı olduğuna cevap bulunmaya çalışılacaktır.