Analysing post-9/11 Transatlantic Counter-Terrorism Cooperation


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: EDA BEKCİ ARI

Supervisor: Giray Sadık

Abstract:

Bu araştırma, 11 Eylül 2001 (9/11)'den bu yana NATO'nun ittifak içi terörle mücadelede iş birliği düzeyinin, terörle mücadelenin spesifik bir çalışma alanı olarak kurumsallaşması düzeyine göre değiştiği iddiasına ampirik bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu tezin iki temel amacı bulunmaktadır. İlk olarak bu tez, yeni kurumsalcı teorilerin kuramsal ve metodolojik araçlarından faydalanarak ve analitik anlamda eklektik bir yaklaşım geliştirerek, 9/11 sonrası dönemde ittifak içi terörle mücadelenin NATO'nun çeşitli etkinlik alanları içinde kurumsallaşma seviyeleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. İkincisi, 9/11 sonrası dönemde NATO içindeki terörle mücadelede iş birliği ile terörle mücadelenin kurumsallaşması arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu tezde, NATO'nun terörle mücadele alanında kurumsallaşması Kapasite Geliştirme, İstihbarat Paylaşımı ve Askeri Operasyonlar gibi spesifik etkinlik alanlarında ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu şekilde, NATO içinde terörle mücadelenin kurumsallaşma seviyeleri arasındaki farklılar değerlendirilmiştir. Bulgular, terörle mücadelenin – spesifik bir görev alanı olarak – kurumsallaşmasının 9/11 terörist saldırılarından hemen sonra başlaması ve bunu takip eden genişlemesine kadar; özellikle 2010 yılında yeni Stratejik Konseptin kabul edilmesinden sonra ivme kazandığına işaret etmektedir. Bu zamandan itibaren bir görev alanı olarak terörle mücadelenin kurumsallaşması artış göstermektedir. Bu artışın ittifak içi terörle mücadelede iş birliğine etkisi araştırma boyunca ele alınmaktadır.