Forgetfulness hadi̇ths i̇n prayer and thei̇r evaluati̇on


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İbrahim AYTEKİN

Supervisor: AHMET YILDIRIM

Abstract:

İnsanların ilki olan Hz. Âdem'in cennette başlayan unutma olayı, insanın doğası gereği, onun hayatının her aşamasında yaşadığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, bu duruma Kur'an'da değinilmiş ve unutmanın çeşitli şekillerine yer verilmiştir. Peygamberler de unutma olayını zaman zaman yaşamışlardır. Bu yaşadıkları durumlara dair örnekleri Kur'ân-ı Kerimde bulmak mümkündür. Peygamberlerin hayatlarında meydana gelen unutma hâdiselerine ve peygamberlerin unutmadaki sınırları konusundaki düşüncelere çalışmamızda yer verilmiştir. Peygamberlere has sıfatlardan olan ismet sıfatı ve zelle kavramı da bu kapsam içine alınarak konuya bütünlük kazandırılmıştır. Ayrıca psikologlar da unutmayı kendi açılarından değerlendirerek, bölümlere ayırmışlardır. Sehiv ile unutma kavramları genellikle iç içe kullanılmıştır. Bu bakımdan sehiv secdesinin namazdaki unutma-yanılma durumlarıyla alakalı olduğu ve bundan dolayı ilave secdeler yapıldığı görülmektedir. Hz. Peygamberin yanıldığı namaz ve namazlar konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerin bazıları benzerlik gösterirken bazılarının farklı olduğu görülmektedir. Sehivle ilgili rivayetler namazda bir hüküm oluşmasına kapı aralamış ve bu durum mezhepler arasında farklı yorumlamalara sebep olmuştur. Mezhepler sehiv secdesinin hükmü, sebebi, yeri ve sıfatları konusunda görüşlerini ileri sürmüş ve rivayet edilen hadisleri kendilerine delil olarak kullanmışlardır.