Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri ile İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Sema ŞANLI

Supervisor: Mert Silahşör